spot_img
spot_img
spot_img

Proiect de mărire a cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității cu participarea IGPR
P

Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de promotor de proiect, organizează în cadrul proiectului PDP2 – „Întărirea capacității naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021”, procedura de selecție a unui partener academic care să contribuie la atingerea rezultatelor proiectului prin implementarea activității A.8. Curs în domeniul investigațiilor financiare și criminalității economice din cadrul proiectului Întărirea capacității naționale în domeniul cooperării polițienești internaționale și combaterea infracționalității.

Detaliile procedurale, condițiile de participare și lista cu documentele ce trebuie depuse în vederea participării la procedură (documentele pentru aprecierea criteriilor de selecție, respectiv pentru aprecierea criteriilor de departajare) se regăsesc în Metodologia de selecție anexată prezentului anunț.

 Entitățile interesate sunt invitate să transmită intenția de participare însoțită de documentele necesare, exclusiv în format electronic, la datele de contact precizate în Metodologie, până la data de 31.10.2022, ora 12:00.

 De asemenea, vă adresăm rugămintea să desemnați o persoană de contact (nume, prenume, număr de telefon, e-mail), în vederea purtării corespondenței privind oferta transmisă.

 Activitatea de deschidere a ofertelor va avea loc la data de 02.11.2022, ora 10:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din str. Mihai Vodă, nr. 4-6, sector 5.

 Pentru informații suplimentare, din partea Inspectoratului General al Poliției Române, sunt desemnați următorii:

1. doamna Andreea ALDEA, telefon 021.208.25.25, interior 26.328, e-mail pdp2@politiaromana.ro

2. domnul Mihai BLĂGOI, telefon 021.208.25.25, interior 26.684, e-mail pdp2@politiaromana.ro

Stirile Hit FM