spot_img
spot_img
spot_img

În trimestrul IV 2022, în România pensia medie lunară a crescut la 1.866 de lei
Î

Institutul Naţional de Statistică anunță că în trimestrul IV 2022, numărul mediu de pensionari a fost de 4.992.000 persoane, în scădere cu 4.000 de persoane faţă de trimestrul III 2022; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.604.000 persoane, în creṣtere cu o mie persoane faṭă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1.866 lei, în creṣtere cu 0,5% faṭă de trimestrul precedent; pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.778 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 49% (comparativ cu 51,6% în trimestrul precedent); indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 97,1%.

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 66.000 de persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 39.000 de persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 11,1%, respectiv cu 10,6%.

Numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu 4.000 de persoane faţă de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în creṣtere cu o mie persoane.

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,5% ṣi respectiv cu 0,1%.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,2% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,8%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.

Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, respectiv la 14 la 10 în judeṭul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 956 de lei (1.409 lei în judeţul Botoṣani, 1.421 lei în judeṭul Giurgiu, 1.425 lei în judeṭul Vrancea faţă de 2.365 lei în judeṭul Hunedoara, 2.254 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 2.085 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2022, a fost de 1.151.100 persoane, din care: – 1.027.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 22,3% din totalul pensionarilor din această categorie; 118.200 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 64,6% din totalul acestora; 5.700 persoane din sistemul militar, reprezentând 2,9% din totalul acestei categorii.

Stirile Hit FM