spot_img
spot_img
spot_img

Se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire în orașul Borsec
S


Primăria orașului Borsec anunță că se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire.

Consumatorii vulnerabili care vor să beneficieze de ajutor de încălzire în acest an pot depune cererea și documentele necesare până la data de 20 noiembrie.

Termenul de depunere pentru 5 luni este 20 noiembrie 2022.

Mai jos, cele mai importante informații pentru a putea depune documentația necesară:

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de: 

 • 1.386 lei/persoană, în cazul familiei,
 •  2.053 lei, în cazul persoanei singure.

ACTE  NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI: 

      1. Cerere şi declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulare tip (se poate solicita la sediul  Primăriei – Biroul Asistență Socială)
      2.  Copie după actele de identitate pentru toți membrii familiei;
      3.  Certificate de naștere pentru copiii minori sub 14 ani;
      4.  Acte din care să rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care solicită ajutorul:       

–  proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;

–  chiriaș:contract de închiriere valabil la data depunerii;

–  împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de închiriere (contract de comodat înregistrat la organele competente)

 1. Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii.
 2. Certificat de stare materială ( eliberată de Primărie ).
 3. Dovada deținere autoturism/ motocicletă (Taxe impozite Borsec)- carte de identitate pentru cei care dețin.
 4. Adeverință fiscală.

 LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Bunuri imobile

 • Clădiri sau spații locative, altele decât locuința de domiciliu;
 • Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală .

Bunuri mobile, aflate în stare de funcționare

 • Autoturism și/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani;
 • Două sau mai multe autoturisme și / sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani.
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Șalupe, bărci cu motor
 • Utilaje agricole: utilaje de prelucrare agricolă
 • Utilaje de prelucrat lemnul
 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
 • Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 Pentru informații suplimentare vă puteți adresa biroului de asistență socială la numerele de telefon 0266 337 001 sau 0742 747 417 (Szőcs Ágnes).

Stirile Hit FM