Reguli de pregătire, protecție, comportament si acțiune a populației din Toplița în caz de inundații

Primăria Toplița a făcut publice regulile de pregătire, protecție, comportament si acțiune a populației în caz de inundații.

Reguli de pregătire, protecție, comportament si acțiune a populației în caz de inundații
Ce sunt inundaţiile?
• Situațiile de urgentă sunt evenimente neplăcute, care ne pot afecta modul de viată
și ne pot pune in pericol atât pe noi, cât și pe cei dragi;
• o inundație reprezintă una dintre cele mai periculoase situații de urgență pentru țara
noastră;
• de aceea este bine să știm ce sunt inundațiile și cum ne putem proteja împotriva lor;
• inundațiile sunt volume de apă ce trec peste albiile râurilor, lacurilor sau coastele
oceanelor, scufundând regiuni întregi de pământ;
• ele sunt evenimente naturale în viața fiecărui lac, râu şi ocean;
• o inundaţie poate fi cauzată de precipitaţii intense şi prelungite, de prăbuşirea
barajelor, de valuri cauzate de furtună, etc.;
• din moment ce majoritatea populaţiei trăieşte în apropierea malurilor unui râu, lac
sau ocean, inundaţiile sunt o ameninţare majoră pentru sute de milioane de oameni, cauzând
pierderi de vieţi omeneşti, pierderea proprietăţilor si contaminarea apei potabile.
Cum se produc inundaţiile?
• Inundaţiile apar atunci când albia unui râu nu poate prelua toată apa căzuta din cer.
Apele râurilor mari cresc şi scad mai încet decât cele ale râurilor mici;
• astfel, într-un bazin hidrografic mic este posibil ca apele unui râu să crească sau să
scadă într-un interval de câteva minute sau câteva ore. în cazul râurilor mari, creşterea şi
descreşterea apelor poate dura mai mult. în consecinţă, în acest caz, inundaţiile pot dura mai
mult, deoarece e nevoie de timp ca toată apa ce cade în amonte să se scurgă;
• din fericire, de cele mai multe ori,o inundație nu vine intr-o clipă, precum un
cutremur. Durează mai multe ore sau zile pâna când locul este acoperit de ape, astfel fiecare
se poate pregăti.
Cum apare viitura ?
• Viitura este provocată de un aport de apă (ploaie torenţială, furtună, topirea zăpezii)
asupra unui râu ;
• viiturile apar atunci când toate apele afluente unui râu primesc apă în exces ;
• într-o albie ce are deja un volum de apă curgătoare, viitura împinge apa existentă,
astfel că valul principal este o apă curată, urmată de apă tulbure încărcată cu pietre, sol,
vegetaţie ;
• în albiile seci, efectul este mai mare, pentru că acestea permit viiturii să atingă viteze
mari ;
• după viitură, nivelul apei scade, cu excepţia cazurilor când debitul ploii creşte ;
• la râurile mari, revenirea apei la debitul normal poate dura zile sau săptămâni ;
• în cazul unor succesiuni de precipitaţii, vor apărea mai multe valuri de viitură .
Ce facem în caz de viitură ?
• Dacă eşti în aproprierea apei, înainte de viitură vei simţi un curent de aer neobişnuit;
• încearcă să ajungi pe un loc cât mai ridicat, pentru evitarea pe cât posibil a impactului
cu viitura ;
• nu fugi prin apă şi nu înota, pentru că riscul de hipotermie creşte prin udarea
completă a corpului ;
• dacă ai rămas izolat cu un grup, poziţia optimă de aşteptare este în doi, aşezaţi şi
grupaţi spate în spate pentru a reduce pierderile de căldură ;
• economiseşte lumina şi hrana şi pune repere pentru a urmări evoluţia nivelului
apelor ;
• nu uita că cei prinşi de viitură în locuri izolate nu au murit niciodată de frig sau de
foame, ci întotdeauna pentru că au încercat să înfrunte apele furioase ;
• singura salvare în acest caz este echipa de salvare care vine după retragerea apelor.
Reguli de comportare şi acţiune la inundaţii!
• Acest tip de calamitate este precedat de intervale mari de prevenire;
• luaţi aminte la avertizările făcute de autorităţi : încuiaţi uşile, închideţi ferestrele,
opriţi gazele, opriţi curentul electric, deconectaţi aparatele şi împreună cu întreaga familie
părăsiţi locuinţa, deplasându-vă spre locul de refugiu indicat de autorităţi sau dinainte stabilit
(etaje superioare, acoperişuri, înălţimi), unde cotele maxime ale apelor nu pot ajunge;
• învaţă semnalele de alarmare transmise prin sistemul protecţiei civile;
• ascultă informaţiile oficiale şi buletinele meteorologice;
• semnalează autorităţilor locale inundaţiile, alunecările de teren şi accidentele
majore;
• păstrează la îndemână un stoc de provizii pentru câteva zile;
• la evacuare, ia cu tine alimente pentru a le folosi pe drum .
Care este semnalul de alarmă la inundaţii ?
• Alarmă la Dezastre – 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauze de 10
secunde între ele ;
• încetarea alarmei – Sunet continuu, cu durata de 2 minute .
PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIMAR,
Ing. OLARIU DUMITRU

Stirile Hit FM