Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița

Muncipiul Toplita are în pregătire depunerea unui proiect de finanţare în cadrul Programului privind creşterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public gestionat de către Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru Mediu aprobat prin Ordinul 1.947 din 13 iulie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public. Acest proiect vine in completarea demersurilor inițiate până în prezent de către municipalitate în vederea dezvoltării durabile a comunităţii locale.

Obiectivul programului şi totodată, al proiectului, îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Obiectul proiectului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.

CERERE DE FINANȚARE

Finanțator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu

Beneficiar: U.A.T. Municipiul Toplița

Nr. dosar: IIPS01202272100081

Nr. depunere: 81/19.08.2022

Denumiea obiectivului de investiție: Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița

Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.: 136/2022

Valoarea totala a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 5.506.297,38

Valoarea finanțare nerambursabilă solicitată (lei cu TVA): 4.999.923,90

Valoarea cheltuieli neeligibile necesare din surse proprii (lei cu TVA): 506.373,48

Stirile Hit FM