spot_img
spot_img
spot_img

O nouă sesiune de recrutare organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita
O

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita continuă programul de voluntariat „Salvator din pasiune”, cu o nouă sesiune de recrutare, în perioada 01 octombrie – 31 octombrie 2022, lansând o provocare, aceea de a fi voluntar în cadrul instituției noastre

Programul „Salvator din pasiune” rămâne o prioritate instituţională, fiind un proiect de succes, început în anul 2016, prin care se urmăreşte susţinerea activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii, responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităţilor pe timpul situaţiilor de urgenţă, dar şi pentru prevenirea lor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” Harghita organizează o nouă etapă de recrutare a persoanelor care doresc să devină voluntari în cadrul instituției noastre. Aflată la cea de-a opta serie, campania „Salvator din pasiune” își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în diseminarea, respectiv aplicarea informaţiilor acumulate, la nivelul comunităţilor. Aceasta se va derula în perioada 01 octombrie-31 octombrie a.c., interval de timp structurat în trei etape ce presupun recrutarea şi înscrierea candidaţilor, analizarea dosarelor şi  semnarea contractelor de voluntariat.

În acest sens, perioadele sunt:

 • perioada de înscriere a candidaţilor: 01.10– 14.10.2022; doritorii își pot depune cererile de înscriere, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, la sediul ISU Harghita: pe str. Iancu de Hunedoara, nr.14;
 • perioada de depunere a dosarelor: 17 – 21.10.2022;
 • perioada de verificare şi analizare a dosarelor: 24 – 28.10.2021.

În data de 31.10.2022, se va desfășura activitatea de semnare a contractelor de voluntariat. Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, telefon: 0266-312824, interior 27233.

Activitatea voluntarilor este cât se poate de importantă, iar pregătirea acestora se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea unor ședințe de pregătire teoretice şi practice cu specialişti din cadrul inspectoratului nostru.

De la debutul activității (în 2016) și până în prezent, 69 de voluntari s-au înscris, din care 56 au parcurs ședințele de pregătire teoretică și practică și au susținut examenele aferente din cadrul acestui program.

Pentru a se putea înscrie în Programul de voluntariat „Salvator din pasiune”, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
 • apţi din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnaţi pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență.

În cadrul activităţii de recrutare şi înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 • cerere de înscriere (modelul se găseşte în OIG nr.211/IG din 06.05.2016);
 • certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani);
 • copie după actul de identitate;
 • aviz psihologic eliberat de către un cabinet psihologic, organizat în temeiul Legii 213/2004, având una din specialităţile: „Psihologie clinică” sau „Psihologie aplicată în domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională”;
 • act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care persoana care dorește să acceadă la programul de voluntariat trebuie să dispună;
 • adeverinţă medicală cu menţiunea: “Nu se află în evidență cu boli cronice”, „Apt pentru efort fizic de nivel mediu” sau „Clinic sănătos”;
 • acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro – şi cel al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al județului Harghita – www.isuharghita.ro.

Alături de pompierii profesionişti ai unităţii noastre, formatori pe diferite domenii de activitate, voluntarii vor parcurge mai multe module de pregătire, iar după cel puţin 240 de ore de instruire vor putea încadra echipajele de intervenţie ale inspectoratului, putând participa efectiv la misiunile de intervenţie.

Stirile Hit FM