spot_img
spot_img
spot_img

Investiții de peste 12 milioane de lei realizate în anul 2022 de Distribuție Energie Electrică România, Sucursala Harghita
I

Sucursala Harghita a Distribuție Energie Electrică România anunță că în anul 2022 a investit peste 12 milioane de lei în modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a energiei electrice din județ.

Direcțiile principale au vizat asigurarea unui nivel optim de tensiune, îmbunătățirea calității energiei electrice distribuite, reducerea numărului de deranjamente, reducerea pierderilor în rețea și implicit, reducerea costurilor de mentenanță.

Una dintre cele mai importante investiții pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de rețea din județul Hraghita o reprezintă modernizarea rețelei electrice aeriene din localitatea Vidăcut, în  vederea îmbunătățirii calității serviciului de distribuție și  asigurarea unui nivel optim de tensiune a energiei electrice distribuite.

Prin implementarea acestui proiect, a cărui valoare este de peste 660.000 lei, sute de consumatori vor beneficia de un serviciu de distribuție la înalte standarde de calitate, în condiții de siguranță, reducându-se astfel numărul și durata întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.

În scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților, a reducerii numărului și duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrică și a eficienței operaționale, Sucursala Harghita a finalizat următoarele lucrări majore:

Ø  În localitatea Rugănești s-au executat lucrări de modernizare a rețelei electrice de distribuție de joasă tensiune, prin înlocuirea conductoarelor clasice existente cu conductoare izolate, torsadate, care vor contribui la îmbunătățirea calității serviciului de distribuție prin asigurarea unui nivel optim de tensiune a energiei electrice distribuite;

Ø  În localitatea Săcel s-au executat lucrări de modernizare a rețelei electrice de distribuție de joasă tensiune, prin înlocuirea conductoarelor existente cu conductoare izolate, în vederea creșterii gradului de siguranță în alimentarea cu energie electrică a celor peste 1000 de consumatori;

Ø  În localitățile Rareș și Teleac s-au executat lucrări de modernizare a rețelei electrice de joasă tensiune si dotarea cu echipamente moderne, în vederea monitorizării parametrilor de calitate a energiei electrice. Beneficiile acestor lucrări constau în reducerea numărului de întreruperi în alimentarea cu energie electrică, îmbunătățirea nivelului de tensiune și creșterea capacităţii de racordare a consumatorilor la rețeaua electrică de distribuție.

Modernizarea, dezvoltarea și digitalizarea rețelei de distribuție sunt obiective strategice ale companiei. Investițiile realizate în ultimii ani au dus la îmbunătățirea principalilor indicatori de calitate ai serviciului de distribuție a energiei electrice, utilizatorii beneficiind de continuitate și permanență în alimentarea cu energie electrică, prin reducerea fluctuațiilor de tensiune și a numărului întreruperilor, precum și asigurarea capacității de racordare la rețea a tuturor utilizatorilor.

Stirile Hit FM