AcasăStiri HarghitaÎn prezent, în județul Harghita sunt în implementare 99 de proiecte în...

În prezent, în județul Harghita sunt în implementare 99 de proiecte în valoare de 740 milioane lei!

Date:

Programul Operaţional Regional 2014-2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic. POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România accesează fondurile europene structurale şi de investiţii, în perioada 2014-2020.

Conform informaţiilor furnizate de ADR Centru, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în judeţul Harghita au fost semnate 203 contracte de finanţare în valoare totală de peste un miliard lei. Din acestea, în momentul de faţă 99 de proiecte sunt în faza de implementare şi au o valoare a sumei solicitate de 739,61 milioane lei.

„ADR Centru coordonează procesul de planificare şi programare a dezvoltării la nivel regional, cu accent pe investiţiile în infrastructură şi în domeniul urban, având, în acelaşi timp, rolul de Organism Intermediar pentru derularea fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 la nivelul celor 6 judeţe (n.n. – Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu) ce fac parte din Regiunea Centru. În acelaşi timp, pentru perioada 2021-2027, ADR Centru a fost desemnată prin lege ca Autoritate de Management pentru următorul Program Operaţional Regional 2021-2027 dedicat şi realizat exclusiv la nivelul Regiunii Centru, program care va avea alocare şi priorităţi regionale specifice de finanţare şi dezvoltare pentru toate judeţele Regiunii. La momentul actual gestionăm proiectele finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, care sunt încă în derulare. Proiectele contractate pentru perioada 2014-2020 asigură absorbţia de fonduri europene pentru dezvoltarea economico-socială a întregii regiuni. În esenţă, este vorba de peste 1.100 proiecte, a căror valoare totală este de peste 1,7 miliarde euro şi prin care se creează sau se menţin în activitate peste 30.000 locuri de muncă”, arată directorul general al instituţiei, Simion Creţu.

„În acest moment există în judeţul Harghita proiecte care au progres fizic sub 10%. Subliniem că unele proiecte au fost contractate în ultima perioadă, după jumătatea anului 2021, deci existenţa progresului fizic sub 10% este mai mult decât justificată. Pentru o parte din aceste proiecte se înregistrează întârzieri în implementare faţă de graficele estimate iniţial, dar ADR Centru colaborează cu beneficiarii pentru recuperarea acestor întârzieri şi finalizarea cu succes a tuturor proiectelor contractate, până la 31.12.2023. Principalele motive pentru care au apărut riscuri privind nefinalizarea la termen constau în: pandemia de coronavirus, contracţia economică globală şi naţională, care a diminuat resursele beneficiarilor în ceea ce priveşte sumele pentru cofinanţarea proiectelor şi probleme întâmpinate în procesul de implementare, referitoare la achiziţia proiectelor tehnice şi a lucrărilor necesare (nedepunere oferte, contestaţii, proceduri anulate etc.). La aceste motive, în ultima perioadă s-a adăugat şi criza economică, ce a generat inflaţie şi creşterea preţurilor la materii prime şi materiale”, au informat reprezentanţii ADR Centru.

Până în prezent în judeţul Harghita au fost finalizate 97 de proiecte, al căror grad de absorbţie depăşeşte 98%. „Diferenţa până la suma integrală o reprezintă economiile realizate în proiecte, cea mai mare parte dintre acestea fiind din mediul privat. Pentru cele 99 proiecte aflate în implementare, gradul de absorbţie este de 23,6%. Cumulat, până în acest moment, în judeţul Harghita au fost atrase fonduri europene în valoare de peste 300 milioane lei”.

În total, în actualul exerciţiu financiar, în Harghita au fost reziliate 7 proiecte contractate. Dintre acestea 4 au fost din mediul privat, care au fost reziliate din lipsă de fonduri ale beneficiarilor şi din cauza apariţiei unor probleme tehnice care nu au putut fi rezolvate de solicitanţii de finanţare. Subliniem că 3 proiecte din domeniul reabilitării energetice a blocurilor de locuinţe au fost reziliate datorită schimbării condiţiilor de finanţare şi respectivele cereri au fost actualizate şi redepuse, fiind acum în proces de implementare.

„Procesul absorbţiei de fonduri este evolutiv şi, până la finalul anului 2023, orice predicţie sau clasament poate fi răsturnat în mai puţin de 30 zile, după definitivarea cererilor de rambursare dintr-un judeţ sau altul. Subliniem că în judeţul Harghita au fost contractate mai multe cereri de finanţare decât în alte judeţe, situaţiile indicând că pe primele trei locuri din regiunea noastră, cu un număr de peste 200 proiecte contractate, sunt judeţele Braşov, Mureş şi Harghita. Mai important este domeniul proiectelor încheiate, judeţul Harghita având 42% din numărul total al proiectelor finalizate din mediul public şi mai mult de 30% din proiectele finalizate ale mediului privat”, a conchis Simion Creţu.

Stiri Alba

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Evenimete

Stirile HITFM