Consiliul Județean Harghita exemplu de bune practici în parteneriatul public-privat

Sub forma unui webinar, desfășurat online, Consiliul Județean Harghita, cu sprijinul și participarea Agenției Naționale pentru Achiziții Public,  a organizat o nouă sesiune de informare cu privire la funcționalitățile Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) care să răspundă problemelor ridicate de operatorii economici în relația  cu autoritățile contractante.

“Drumul început acum un an începe să-și arate roadele prin realizarea de achiziții eficiente în cheltuirea banului public și care să corespundă criteriului de calitate a produselor și serviciilor și nu numai de prețul cel mai scăzut. Ne dorim în principal ca toate firmele din județul Harghita să participe la cât mai multe proceduri derulate de instituțiile publice și de aceea este important să dialogăm” a apreciat Borboly Csaba, președintele  Consiliului Județean Harghita.

Scopul autorității contractante este de a lansa proceduri de achiziții care să acopere pe deplin necesitățile și care să le dea posibilitatea operatorilor economici de a identifica nevoile concrete în acest fel fiind stimulată și dezvoltarea pieței.

Stirile Hit FM