AcasăComunicate de presa BrașovVezi AICI care au fost hotărârile CONSILIULUI LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în Ședinţa...

Vezi AICI care au fost hotărârile CONSILIULUI LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în Ședinţa Ordinară, legal constituită în data de 30.03.2023!

Date:

Hotărârile CONSILIULUI LOCAL ZĂRNEŞTI, întrunit în Ședinţa Ordinară, legal constituită, în data de 30.03.2023.

✅1.Adoptare hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Zărneşti din data de 28.02.2023 – Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅2.Adoptare hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Zărneşti din data de 07.03.2023- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅3.Adoptare hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al oraşului Zărneşti din data de 13.03.2023 – Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅4.Adoptare hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare de a Consiliului Local al oraşului Zărneşti din data de 21.03.2023 – Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅5.Adoptare hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului de execuție pentru bugetul local pe anul 2022- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅6.Adoptare hotărâre privind modificarea Organigramei prin înființarea a 2 posturi vacante, astfel: Funcții publice la Serviciul Impozite și taxe, Inspector, clasa I, gr.profesional principal- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅7.Adoptare hotărâre privind transformarea nivelului unei funcții publice vacante de la structura Biroul Tehnic, din Aparatul Propriu de Specialitate al Primarului orașului Zărnești- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅8.Adoptare hotărâre privind subvenționarea cu 52%, din bugetul local, a costului pentru „Masa caldă″ a preșcolarilor din cadrul următoarelor grădinițe de stat, cu program prelungit din orașul Zărnești: Grădinița cu program prelungit Furnicuța nr. 3 Zărnești, Grădinița cu program prelungit Bobocel nr. 4 Zărnești, Grădinița cu program prelungit Albinuța nr. 1 Zărnești (corp str. Mitropolit I. Mețianu, nr. 87 și corp str. Libertății, nr. 2) – Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅9.Adoptare hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare și realizarea Campaniei de Mediu Colectare Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) de către Eco Civica Center S.R.L – partener local al Asociației ECOTIC- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅10. Adoptare hotărâre privind acordarea în mod gratuti a câte 24 metri steri lemn de foc pentru Parohiile din orașul Zărnești-Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅11.Adoptare hotărâre privind introducerea unui drum de expoatare în domeniul public al orașului Zărnești-Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅12. Adoptare hotărâre privind alocarea sumei de 5.550 lei, sumă necesară organizării și premierii elevilor participanți la concursul anual de protecţie civilă, faza locală 2023 -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅13.Adoptare hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 431.000 lei către Asociația Sportivă Club Olimpic Zărnești, din bugetul aprobat pe 2023, sumă alocată în vederea susţinerii sportului şi decontarea cheltuielilor cu participarea la competiţiile sportive pe plan local, judeţean şi naţional al sportivilor ce aparţin secţiilor asociaţiei -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅14.Adoptare hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei către Asociația Pro Țara Bârsei, din bugetul aprobat pe 2023, sumă alocată în vederea susţinerii culturii tradiționale şi decontarea cheltuielilor cu participarea la competiţiile de dans tradițional pe plan local, judeţean şi naţional al membrilor ce aparţin asociaţiei -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅15.Adoptare hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei către Asociația Folclorică Dans Tradițional N.F.I., din bugetul aprobat pe 2023, sumă alocată în vederea susţinerii culturii tradiționale şi decontarea cheltuielilor cu participarea la competiţiile de dans tradițional pe plan local, judeţean şi naţional al membrilor ce aparţin asociaţiei -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅16. Adoptare hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr.42/05.04.2017, încheiat între U.A.T orașul Zărnești și d-na Grădinariu Elena, pentru spațiul cu destinația de locuință, situat în orașul Zărnești, str.Mare 113, ap.8 -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅17. Adoptare hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr.45/06.04.2017, încheiat între U.A.T orașul Zărnești și d-nul Constadache Gică, pentru spațiul cu destinația de locuință, situat în orașul Zărnești, str.Mare 113 -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅18. Adoptare hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr.61/08.05.2017, încheiat între U.A.T orașul Zărnești și d-nul Dobre Ioan, pentru spațiul cu destinația de locuință, situat în orașul Zărnești, str.Grui, bl.1, sc.B, ap.7 -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅19. Adoptare hotărâre privind reînnoirea contractului de închiriere nr.51/10.04.2017, încheiat între U.A.T orașul Zărnești și d-na Pop Vasilica, pentru spațiul cu destinația de locuință, situat în orașul Zărnești, str.Grui, bl.1, sc.B, ap.16 -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅20.Adoptare hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casă de locuit, orașul Zărnești, str.Toplița, județul Brașov- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅21.Adoptare hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui lot de teren, în suprafață de 341 mp, înscris în CF nr.101296 – Zărnești, nr.cad.101296, situat în Zărnești, zona Musceluț, f.n, domeniul privat al orașului Zărnești, pentru construirea de locuință proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003, d-lui Cojanu Silviu Daniel – Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅22.Adoptare hotărâre privind aprobarea documentației în vederea vânzării cu drept de preemțiune a terenului situat în Zărnești, str.Molidului, nr.1, proprietatea privată a orașului Zărnești, către concesionarul actual – Reșnovean Gheorghe -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅23.Adoptare hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public a orașului Zărnești a imobilului situat în orașul Zărnești, str.Mitropolit Ioan Mețianu, nr.17, înscris în CF nr.117864, nr.cad.117864, în suprafață de 2.162 mp, categoria de folosință curți construcții și construcțiile cu nr.cad.117864 -C1 și 117864 -C2, cu destinația construcții administartive si social culturale și demolarea construcțiilor înscrise în CF nr.117864, nr.cad.117864, respectiv, construcția cu nr.cad.117864 -C1 și nr.cad.117864 – C2 -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅24.Adoptare hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L nr.98/28.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire căsuțe în scop turistic, orașul Zărnești, zona Sub Bortilă- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅25.Adoptare hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp, situat în orașul Zărnești, str.Tiberiu Spârchez, f.n (lângă Centru de Informare turistică ) -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅26.Adoptare hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţe a creanţelor fiscale datorate de CUBE SYSTEM S.R.L, societate radiată din Oficiul Registrului Comertului- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅27.Adoptare hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţa fiscală a debitului în sumă totală de 10.000 lei, datorat de defunctul Munteanu Ioan, reprezentând amenzi contravenționale Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

28. Diverse

✅Div.1- Adoptare hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA (SIDU) – 2023 -2030 – ORASUL ZARNESTI -Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

✅Div.2- Adoptare hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asistenţă şi reprezentare juridică între U.A.T -orasul Zărneşti şi Rusu, Dumitrașcu -Societatea Civilă de Avocați- prin avocat coordonator – Adrian Rusu, ce are ca obiect: pregatirea, conceperea, redactarea si depunerea cererii de chemare în judecată în condițiile Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora si ale Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 aprobate prin Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor 1019/2019- Iniţiator Primarul oraşului Zărneşti – Hotărârea a fost adoptată;

Stiri Alba

Klaus Iohannis și liderii coaliției ar putea semna un Pact pe Educație la Cotroceni (Surse)

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, ieri, cu sindicaliștii din Educație și...

Stiri Brașov

Klaus Iohannis și liderii coaliției ar putea semna un Pact pe Educație la Cotroceni (Surse)

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, ieri, cu sindicaliștii din Educație și...

Stiri Harghita

Klaus Iohannis și liderii coaliției ar putea semna un Pact pe Educație la Cotroceni (Surse)

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, ieri, cu sindicaliștii din Educație și...

Evenimete

Klaus Iohannis și liderii coaliției ar putea semna un Pact pe Educație la Cotroceni (Surse)

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, ieri, cu sindicaliștii din Educație și...

Stirile HITFM