Rezultatele şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov

În cea mai recentă şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Braşov forul deliberativ a aprobat mai multe hotărâri importante pentru activitatea aparatului propriu al CJ Braşov şi a instituţiilor subordonate.

• A fost aprobată rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetului instituțiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023, precum și a listelor de investiții aferente.

A fost nevoie de reaşezări ale sumelor pe capitole bugetare, deoarece începem implementarea celor 6 proiecte PNRR pentru care am semnat deja contractele de finanţare, iar instituţiile din subordinea noastră au accesat la rândul lor proiecte cu fonduri nerambursabile pe care urmează să le realizeze.

• Au fost aprobate hotărârile privind cofinanțarea celor două obiective de investiții accesate de Consiliul Judeţean Braşov în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Este vorba despre modernizarea a două tronsoane, în lungime de 10 km şi 15,3 km, din Drumul Judeţean 104 D Făgăraş – Şoarş – Bărcut, două investiţii multianuale care urmează să fie implementate în anii 2023-2025 şi pentru care în acest an au fost prevăzute câte 100.000 de lei ca sume de cofinanţare.

Astfel, Consiliul Judeţean a adoptat cofinanțarea cu suma de 21.365.028,62 lei a obiectivului de investiții „Modernizare drum interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D – format din DJ 105 A km 53+000-81+600 și DJ 104 D km 1+960-27+400 – LOT II DJ 104 D, km 1+960-12+045, județul Brașov”, respectiv cofinanțarea cu suma de 98.007.169,21 lei a obiectivului de investiții „Modernizare drum interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D – format din DJ 105 A km 53+000-81+600 și DJ 104 D km 1+960-27+400 – LOT III DJ 104 D, km 12+045-27+400, județul Brașov”.

• O altă cofinanțare asupra căreia plenul CJ Braşov şi-a dat acordul s-a referit la asigurarea fondurilor cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, spre finanțare, Ministerului Sănătății pentru anul 2023.

• Plenul CJ Braşov a mai aprobat patru proiecte de hotărâri privind trecerea unor tronsoane de drumuri judeţene din domeniul public al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT-urilor Sâmbăta de Sus şi Zărneşti, respectiv declasarea unui segment rutier din categoria funcțională de drum județean, în categoria de drum de interes local.

• Trei proiecte aprobate au avut în vedere Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav: modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „AIBG”, suplimentarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei şi închirierea prin licitaţie publică, de către Regia Autonomă AIBG, a bunurilor proprietate publică a UAT județul Brașov, date în administrarea ei.

• Nu în ultimul rând, aleşii judeţeni au fost de acord cu încheierea unui Protocol de colaborare între Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Județean Brașov cu privire la înființarea și operaționalizarea unei Unități de achiziții publice centralizate (UCA) la nivelul Consiliului Județean Brașov.

Stirile Hit FM