Procesul-Verbal de Recepţie la încheierea lucrărilor de construcţii aferente investiţiei „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a III-a, Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații pentru 9 obiecte (Rest de executat)” a fost semnat

Luni, 13 martie, la Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav a avut loc semnarea Procesului-Verbal de Recepţie la încheierea lucrărilor de construcţii aferente investiţiei „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a III-a, Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații pentru 9 obiecte (Rest de executat)”.

Documentul a fost semnat de comisia de recepţie constituită la nivelul Consiliului Judeţean Braşov, de echipa de supervizare a proiectului (inclusiv diriginţii de şantier), de responsabilii tehnici cu execuţia din cadrul firmelor constructoare, de reprezentanţii antreprenorului şi ai subcontractanţilor, precum şi de reprezentanţi din partea proiectantului.

Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în perioada 30 octombrie 2022 – 13 martie 2023, avându-l ca preşedinte pe Daniel Gligoraş, administratorul public al judeţului Braşov.

Componentele de infrastructură aeroportuară care au fost recepţionate sunt: clădirea energetică, remiza PSI, posturile de control acces, gospodăria de apă, parcarea auto şi drumul de acces între terminal şi DJ 103 C, drumuri tehnologice interioare, reţele interioare în aeroport, cu acest prilej fiind recepţionate şi cele două platforme antisuflu aferentei pistei de decolare-aterizare.

Valoarea finală a lucrărilor executate este de 44.144.621,12 lei (inclusiv TVA).

Stirile Hit FM