spot_img
spot_img
spot_img

Primăria Zărnești DREPT LA REPLICĂ
P

Către Ziarul Metropolitan Brașov, DREPT LA REPLICĂ: https://www.zmbv.ro/primaria-zarnesti-in-vizorul-curtii-de-conturi-doua-contracte-cu-probleme-si-plati-fara-baza-legala/10/01/2024/99708/

În vederea unei bune informări a cititorilor dumneavoastră, cât și a locuitorilor orașului Zărnești, facem următoarele precizări:

În urma Raportului de Audit pentru anul 2022, întocmit de Curtea de Conturi a României, în cursul anului 2023, au fost identificate două abateri care au condus la aplicarea eronată a cadrului legislativ asupra a două contracte ce ce au ca obiect ”Închidere depozit neconform de deșeuri municipale clasa B, Zărnești, județul Brașov”, respectiv ”Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate din orașul Zărnești, județul Brașov”.

Modificările legislative succesive, care au oferit mai multe formule de calcul de ajustare a prețului contractelor în derulare, au condus la aplicarea eronată a cadrului normativ incident. Astfel, din consultările cu alte unități administrativ – teritoriale, am constat faptul că, la nivel de țară, multe primării au aplicat eronat cadrul normativ incident din cauza formulelor de calcul de ajustare neclare și greoi de interpretat și aplicat.

Menționăm faptul că, până la data apariției articolului dumneavoastră, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Orașului Zărnești au stabilit împreună cu executantul contractului ce are ca obiect ”Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate din Orașul Zărnești, județul Brașov” debitul nedatorat în valoare de 25.508,96 lei, precum și suma de 5.867,06 lei, reprezentând majorări de întârziere pentru debitul nedatorat, sumă ce a fost restituită integral de către executant. Drept urmare, a fost recuperat prejudiciul și au fost efectuate corecțiile în evidențele contabile.

Precizăm faptul că pentru contractul ce are ca obiect ”Închidere depozit neconform de deșeuri municipale clasa B, Zărnești, județul Brașov”, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Zărnești împreună cu executantul procedează, în aceste zile, la recalcularea ajustărilor, stabilindu-se deja un debit nedatorat în valoare de 5018, 56 lei, urmând a se calcula și majorările aferente debitului, iar în cel mai scurt timp va fi recuperat și acest prejudiciu și se vor efectua corecțiile în evidențele contabile.

În ceea ce privește fostul depozit de deșeuri municipale, închiderea acestuia este finalizată, în condițiile și în termenele impuse de către Uniunea Europeană, iar în momentul de față acesta se află în faza de monitorizare.

Cu considerație, Primar Alexandru-Lucian Igrișan.

The post Primăria Zărnești DREPT LA REPLICĂ first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Stirile Hit FM