AcasăStiri BrasovData limită pentru depunerea cererilor pentru locuințe sociale în Brașov este 15...

Data limită pentru depunerea cererilor pentru locuințe sociale în Brașov este 15 octombrie!

Date:

Direcția de Asistență Socială Brașov aduce la cunoștința persoanelor interesate că în această perioadă se derulează activitatea de preluare a dosarelor solicitanților de locuințe sociale.

Solicitanții sunt rugați să depună cererile până la data de 15 octombrie 2022.

Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în condiţiile legii şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane:

  •  persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
  • tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,
  • tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani,
  • invalizii de gradul I şi II,
  • persoanele cu handicap,
  • pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor legilor special,
  • alte persoane sau familii îndreptăţite.

Referitor la veniturile solicitanților precizăm că sunt eligibile familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Solicitările depuse sunt analizate de comisia constituită în acest scop la nivelul municipiului Brașov, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

Menționăm că până în astăzi s-au înregistrat un număr de 21 de cereri depuse la Direcția de Asistență Socială Brașov.

La nivelul municipiului Brașov există un număr de 44 locuințe sociale situate pe Str. Zizinului nr. 144, locuințe care sunt puse la dispoziția persoanelor și familiilor în funcție de punctajul obținut pentru o perioadă limitată de timp.

Precizăm că, pentru a asigura o alternativă de locuire persoanelor care au o situație socială mai puțin bună, la nivelul municipiului Brașov a fost aprobată HCL nr. 71/2021 prin care se reglementează acordarea ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Braşov, iar solicitările se pot depune în orice perioadă a anului.

Stiri Alba

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Evenimete

Stirile HITFM