AcasăStiri AlbaVineri, 19 aprilie are loc ședința ordinară a Consiliului Local Sebeș

Vineri, 19 aprilie are loc ședința ordinară a Consiliului Local Sebeș

Date:

Ședința ordinară a lunii aprilie a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 19.04.2019 (vineri), ora 08,30, la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, în sala festivă.
Pe ordinea de zi vor fi următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”ADMINISTRAȚIE MODERNĂ. CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESELOR”, cod SMIS: 126539. Proiect: iniţiator primar

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș pe anul 2019 ,precum și estimări 2020-2022. Proiect: iniţiator primar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 89/19196/2009- locatar S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. Proiect: iniţiator primar

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului : Municipiul Sebeș str. Călărași – Tronson 1, jud. Alba . Proiect: iniţiator primar

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului : Municipiul Sebeș str. Călărași – Tronson 2, jud. Alba. Proiect: iniţiator primar

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. Proiect: iniţiator primar

7. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sebeş. Proiect: iniţiator primar

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 43/11.05.2012, pentru chiriaşul Edu Constantin, din blocul ANL 53, sc. D, ap.1 – cartier Lucian Blaga. Proiect: iniţiator primar

9. Proiect de hotărâre privind cesiunea Contractului de Concesiune nr. 113/20686/09.07.2009, concesionar Secașiu Maria în favoarea d-lui. Brăileanu Claudio Fernando. Proiect: iniţiator primar

10. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 59/2019 și îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 362/2003 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirului aprobat prin H.C.L. nr. 86/1999. Proiect: iniţiator primar

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2019 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebes şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A. Proiect: iniţiator primar

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui număr de 8 platforme subterane de colectare a deşeurilor menajere, aflate în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Alba. Proiect: iniţiator primar

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui număr de 9 platforme supraterane unde sunt amplasate recipiente de colectare a deşeurilor, aflate în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Alba. Proiect: iniţiator primar

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul economic câștigător al licitației privind ”DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN JUDETUL ALBA, RESPECTIV DE COLECTARE SI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE SI A UNOR FLUXURI SPECIALE DE DEȘEURI’’ – pentru LOTUL 2 Tărtăria, care cuprinde tarifele de salubrizare din oferta financiară a acestuia, respectiv asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA – SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA. Proiect: iniţiator primar

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sebeș . Proiect: iniţiator primar

16. Informarea nr. 4752/18.03.2019 – Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociațiile care au primit subvenții de la Consiliul Local al Municipiului Sebeș în anul 2018.

17. Informarea nr. 5188/25.03.2019 – Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 la DAS Sebeș.

Post-ul Vineri, 19 aprilie are loc ședința ordinară a Consiliului Local Sebeș apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

spot_img

Stiri Alba

Spectacol de reconstituire istorică la Cugir

Cu prilejul Anului Centenar al Încoronării și apropierea Zilei...

Stiri Brașov

Spectacol de teatru în limba germană la Centrul Cultural ”Reduta” din Brașov

Asociația ''CU TIMP PENTRU CULTURĂ'' vă invită la spectacolul...

Stiri Harghita

Liceul Teoretic „Salamon Erno” din Gheorgheni angajează laborant

Liceul Teoretic „Salamon Erno” din Gheorgheni, județul Harghita, organizează...

Evenimete

Stirile HITFM

spot_img