AcasăStiri AlbaȘedință ordinară a Consiliului Local Sebeș în data de 22 noiembrie!

Ședință ordinară a Consiliului Local Sebeș în data de 22 noiembrie!

Date:

Marți, 22 noiembrie 2022, Consiliul Local al Municipiului Sebeș se reunește în ședință oridinară.

Ședința începe la ora 14.00, în sala de festivități „Radu Stanca” din cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Proiectele de pe ordinea de zi (publicate pe site-ul Primăriei Sebeș):

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al obiectului de patrimoniu „Dispensar medical nr.2 Municipiul Sebeș” cu nr.de inv.10029, aparținând domeniului Privat al Municipiului Sebeș ca urmare a recepționării obiectivului de investiții „Împrejmuire clădire Dispensar medical nr.2, M.Kogălniceanu, nr.128, Municipiul Sebeș”-
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 2. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului: „Parc de joacă – str. Fagului”, aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, loc. Petrești, cu nr. de inv. 81580 ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrării pentru obiectul de investiții ”Împrejmuire parc de joacă San Casa”
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
 3. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeș a obiectivului de investiții: „Iluminat public pe străzile Viilor, Răstoacă și Simion Bărnuțiu – Municipiul Sebeș”
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
 4. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeș a obiectivului de investiții: „Iluminat public pe străzile Drumul Sibiului și Plopilor, Municipiul Sebeș”
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
 5. Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș al imobilului „Ștrand sport și agrement”, cu nr. inv. 10861, ca urmare a demolării
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al obiectelor de patrimoniu: Parcul Tineretului” cu nr. inv. 81182, aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a recepționării obiectivului de investiții: „Reamenajare Parcul Tineretului, Reamenajare Lac – Municipiul Sebeș”
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 1.592 lei pentru premierea unor cupluri care au îndeplinit 50 de ani de căsătorie în anul 2022.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, județul Alba.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în suprafață de 51 mp., situat în Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 70689, sub nr. topo 70689 aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
 11. Proiect de hotărâre privind însușirea reevaluării activelor fixe aflate în patrimoniul Municipiului Sebeș.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi: Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului, Municipiul Sebeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 243/2022 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Consiliile de Administraţie a Şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş, pentru anul școlar 2022-2023.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.
 14. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al obiectului de patrimoniu „Dispensar medical nr.2 Municipiul Sebeș”cu nr.de inv.10029, aparținând domeniului privat al Municipiului Sebeș situat în str.M.Kogălniceanu, nr.128, Municipiul Sebeș.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 341/2019 pentru aprobarea proiectului (cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare sistem de iluminat public în Cartierul Valea Frumoasei, Str. Mihail Kogălniceanu, Str. Mircea cel Mare, Str. Sava Henția și extindere sistem de iluminat public pe Str. Fântânele, din municipiul Sebeș”, cod SMIS 123956.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 21/2022 privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul anului 2022, prin introducerea unui nou eveniment: „Festivalul Sporturilor de Contact 2022”
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeș, Județul Alba.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autoturism aflat în patrimoniul municipiului Sebeș către Școala Gimnazială Nr.2 Sebeș.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat al obiectivului de investiții: ,,Construire locuințe sociale”
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 3 contracte având ca obiect concesionarea unor spații cu destinația cabinete medicale sau stomatologice situate în clădirea Dispensarului Medical Petrești – Sebeș –
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și R.L.U proiect nr. 311/2022-Elaborare P.U.Z.-,,Reglementare zona servicii prin conversie zonaI (zona unități industriale de producție și depozitare) în IS1(zona servicii)-Răhău, str. Principală nr.1; beneficiar PFA Cheșculescu Constantin.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.
 22. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a imobilului ,,Corp de clădire E”din cadrul Liceului cu Program Sportiv Florin Fleșeriu-nr.inv 10907.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 23. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar al mijloacelor fixe str.Sălane, str.Florilor, str.Cânepiști ca urmare a finalizării și efectuării lucrărilor ,,Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pentru impermeabilizare străzi, pentru reducerea prafului și a pulberilor, Municipiului Sebeș”
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe
 24. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 110,59 mii lei.
  Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
  Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului ”Școala Gimnazială Petrești” situat administrativ în municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Valea Sebeșului, nr. 9, jud. Alba în ”Casa Fanfarei Petrești”
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

 1. Informarea nr.73562/31.10.2022 a locuitorilor localității Rahău referitoare la remedierea situației dezastruoase a străzilor după efectuarea lucrărilor de canalizare.
 2. Informarea nr.78056/04.11.2022 doamnei VLAD CLAUDIA și a domnului PETRUȚA MIHAI deținătorul firmei SC MIHAI DECOR CONSTRUCT- referitoare la aprobarea renovarii în interesul comunității pe cheltuieli personale a troiței situată în Mun.Sebeș, la intersecția străzilor Augustin Bena cu Ștefan cel Mare în aproprierea Bisericii Mari, în parcul mic de lângă râul Sebeș.
 3. Informarea nr.77876/04.11.2022 a doamnei COZMEAN COSMINA-ALINA referitoare la modificarea prevederilor art.4, alin 1 lit a) din Anexa 1 la HCL 216/2018 privind aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și ecluziune socială, cu domiciliul pe raza Municipiului Sebeș.

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ
DORIN NISTOR

SECRETAR GENERAL MUNICIPIUL SEBEȘ
VLAD CRISTINA ELENA

spot_img

Stiri Alba

Spectacol de reconstituire istorică la Cugir

Cu prilejul Anului Centenar al Încoronării și apropierea Zilei...

Stiri Brașov

Spectacol de teatru în limba germană la Centrul Cultural ”Reduta” din Brașov

Asociația ''CU TIMP PENTRU CULTURĂ'' vă invită la spectacolul...

Stiri Harghita

Liceul Teoretic „Salamon Erno” din Gheorgheni angajează laborant

Liceul Teoretic „Salamon Erno” din Gheorgheni, județul Harghita, organizează...

Evenimete

Stirile HITFM

spot_img