AcasăStiri AlbaȘedinţă extraordinară a CL Alba Iulia

Ședinţă extraordinară a CL Alba Iulia

Date:

Marți, 11 aprilie 2023, consilierii locali din Alba Iulia sunt convocați în şedinţă extraordinară.

Întâlnirea începe la ora 13.00, la sediul Primariei municipiului Alba Iulia, sala de sedinte, etaj 2, Calea Moților nr. 5 A și prin platforma online ZOOM.

Art. 2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul: PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Cultural ”CREATIV” Alba Iulia – Direcție de cultură

2.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și a serviciilor publice din subordinea Consiliului local începând cu luna aprilie 2023

3.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, gestionat de către Ministerul Mediului prin Administrația Fondului pentru Mediu

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă aferentă anului 2023

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Șoseaua de Centură

6.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniu public – asupra unui imobil (drum), strada Târgului

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico -economici, pentru obiectivul: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12”

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico -economici,pentru obiectivul: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SCUFIȚA ROȘIE – GRĂDINIȚA NR. 7”

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11”

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:“CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL – CORP B, CORP E, CORP F”

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU DOMȘA”

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL TEHNOLOGIC DORIN PAVEL – CORP A – LICEU”

13.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 395/2021 cu privire la obiectivul de investiții: ,,RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU DESCARCAREA CANALELOR COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA MICESTI, MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL AMPOI” modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 92/2023

Art.3 Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi de la 1 la 13 au fost inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.
Art.4 Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi de la 1 la 13 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Art.5 Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi sunt însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).
Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :

Primarului municipiului Alba Iulia
Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro

Stiri Alba

Alba Iulia: Caravana de vâslit pe Mureș

10 ambarcațiuni au participat Dumincă 02.10.2023 la Caravana de...

Stiri Brașov

Arestați în timp ce efectuau trafic de droguri pe o stradă din Brașov.

Doi suspecți de trafic de droguri au fost arestați în timp ce efectuau o tranzacție pe o stradă din Brașov. Ofițerii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 5 Poliție, care operau în cadrul Planului de Acțiune „Blocada”, au reținut indivizii în flagrant delict în timp ce dețineau droguri, bani și arme în mașina lor. […]

The post Arestați în timp ce efectuau trafic de droguri pe o stradă din Brașov. first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Stiri Harghita

Industria modei și tendințele actuale ale acesteia

Industria modei, dincolo de imaginea sa spectaculoasă, ascunde unele...

Evenimete

Alba Iulia: Caravana de vâslit pe Mureș

10 ambarcațiuni au participat Dumincă 02.10.2023 la Caravana de...

Stirile HITFM