Rezultatele controalelor ITM Alba în perioada 31.01-04.02.2022

Written by on 7 February 2022

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 31.01-04.02.2022, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  48

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 724

                  Din care – femei :   394

Număr deficienţe constatate:94      

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :1 avertisment

       Principalele deficienţe constatate în controale :

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;nu se face dovada înmînarii unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;dosarele personale nu contin actele necesare angajarii;nu a fost intocmita programarea concediilor de odihna pentru anul 2022;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    32

Număr deficienţe constatate:  55

Număr de măsuri dispuse  :   55

Angajatori sancționați:     8    

Nr. sancţiuni aplicate: –  11

                                                       -1 amenda- 4000 lei

                                    –  10 avertismente

Nr.evenimente in curs de cercetare : 3

Principalele deficienţe stabilite în controale :

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

        Cu stima,

        INSPECTOR SEF,

       Jr. Calman Gabor Zsolt   

The post Rezultatele controalelor ITM Alba în perioada 31.01-04.02.2022 appeared first on albapesurse.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării…
The post Rezultatele controalelor ITM Alba în perioada 31.01-04.02.2022 appeared first on albapesurse.Read More

Post-ul Rezultatele controalelor ITM Alba în perioada 31.01-04.02.2022 apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist