Recomandările DSVSA Alba pentru crescătorii și deținătorii de animale, în perioadele cu temperaturi ridicate

Written by on 12 June 2019

Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba transmite crescătorilor
și deținătorilor de animale o serie de măsuri care trebuie respectate în
perioadele cu temperaturi ridicate. Cel mai mare risc pentru animale, pe timp
de caniculă, este lipsa apei, care duce la deshidratare şi poate provoca
suferinţă şi chiar moarte. Animalele tinere, cele hrănite preponderent cu
furaje uscate şi animalele care alăptează prezintă risc deosebit de
deshidratare. Fermierii trebuie să asigure protecția și bunăstarea animalelor
și să evite apariția stresului termic asociat perioadei de vară.

Prevederi
aplicabile fermierilor
:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă
în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care
să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi de furaje
(corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ);

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare,
de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în
principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică;

– Animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de
povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura
la umbră depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a
animalelor, precum şi la aparitia unor modificări comportamentale a acestora,
deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe
urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al
animalelor din localitatea respectivă;

– în cazul în care animalele sunt ţinute afară, trebuie să se
asigure existența de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa
trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de
deshidratare.

Prevederi
aplicabile administrațiilor locale:

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale
în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii
de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că
există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor,
în cazuri excepţionale.

Prevederi
aplicabile deținătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii,
pisicile, iepurii etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă
de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

O atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor
de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute în vehicule, expuse în mod
direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţii ultraviolete şi la temperaturi
ridicate.

Prevederi
aplicabile deținătorilor de cai:

Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii,
ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit și la
surse de apă şi hrană.

Prevederi
aplicabile transportatorilor de animale:

– Sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un
mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

– Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea
condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate
şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

– Înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de
transport trebuie verificate traseul şi alte aspecte legate de călătorie,
astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt
timp;

– La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a
animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu cel puţin 25% din
capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă
şi stare fiziologică;

– În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp
de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji
animalele, în funcţie de necesităţi;

– Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din
vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în
compartimentul animalelor pe toată durata transportului.

Sursa
de apă potabilă:

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă,
trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcţie de specie,
talie, rasă şi stare fiziologică:

SPECIE / Categorie de animale / Cantitate de apă recomandată

vaci-lapte / 38-52 litri

bovine / 38 litri

cai / 20-45 litri

porci / 4-11.5 litri

ovine / 6 litri

păsări-curte / 0,5litri

Aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului, starea
fiziologică, temperatura mediului ambiant şi umiditate.

Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate
măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea
animalelor deţinute.

Post-ul Recomandările DSVSA Alba pentru crescătorii și deținătorii de animale, în perioadele cu temperaturi ridicate apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist