spot_img
spot_img
spot_img

Raport – 2.000.000.000 de puieți forestieri plantați de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva din 1991 până în prezent
R

De la înființarea sa, în anul 1991, până în prezent, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a plantat 2.000.000.000 puieți forestieri, iar acțiunile de împădurire și măsurile pentru creșterea suprafeței fondului forestier național vor continua.

Regia
Națională a Pădurilor – Romsilva contribuie la creșterea
suprafaței fondului forestier național prin acordarea de prioritate
la achiziția de terenuri agricole destinate împăduririi,
transmiterii terenurilor lipsite de potențial agricol administrate
de Agenția Domeniilor Statului, tot pentru a fi împădurite, dar și
prin înființarea de perdele forestiere de protecție.

Ca
administrator al fondului forestier proprietatea publică a statului,
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are obligația, conform
Codului Silvic, să contribuie la realizarea Programului Național de
Împădurire, prin achiziția de terenuri, în numele statului, în
vederea împăduririi.

Astfel,
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va acorda prioritate
achiziționării de terenuri agricole destinate împăduririi, în
conformitate cu articolul 2 (1) a) și b) din Hotărârea de Guvern
nr. 118/2010, care reglementează cumpărarea terenurilor ce pot fi
incluse în fondul forestier proprietatea publică a statului.

De
asemenea, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva urmează să
încheie un protocol de colaborare cu Agenția Domeniilor Statului
pentru identificarea terenurilor cu destinație agricolă, dar
lipsite de potențial agricol, și transmiterii acestora în
proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor – Romsilva, pentru a fi împădurite.

Din
estimările specialiștilor Administrației Domeniilor Statului și
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva sunt eligibile, într-o
primă etapă, 1.900 de hectare lipsite de potențial agricol care
pot fi împădurite.

Toate
aceste terenuri vor fi împădurite cu puieți forestieri produși în
pepinierele silvice ale Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Suprafața
fondului forestier va crește și prin înființarea perdelelor
forestiere de protecție, Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva, planificând în această toamnă lucrări pe circa 65 de
hectare, care se vor adăuga celor 45 de hectare perdele forestiere
înființate în ultimii ani.

Creșterea
fondului forestier proprietatea publică a statului va contribui la
îmbunătățirea condițiilor de mediu, prevenirea eroziunii
solului, protejarea căilor de comunicații și asigurarea de resurse
comunităților locale.

Regia
Națională a Pădurilor – Romsilva a împădurit, de la
înființarea sa în anul 1991 până în prezent, circa 275 mii
hectare fond forestier proprietatea publică a statului, plantând în
cursul acțiunilor de împădurire aproximativ 2.000.000.000 de
puieți forestieri.

În
același interval de timp, Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva a împădurit 24.087 hectare terenuri degradate, fiind
folosiți în acest scop circa 120.000.000 de puieți forestieri.

Post-ul Raport – 2.000.000.000 de puieți forestieri plantați de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva din 1991 până în prezent apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Stirile Hit FM