PROIECT CU FINANŢARE EUROPEANĂ: „SPRIJINIREA MĂSURILOR REFERITOARE LA PREVENIREA CORUPŢIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI SEBEȘ”

Written by on 28 August 2019

în perioada 9 august 2018-8
decembrie 2019, Municipiul Sebeş implementează proiectul
„Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la
nivelul Municipiului Sebeş”, Cod My Smis: 118740, proiect
cofinanţat prin Fondul Social European (F. S. E.) prin Programul
Operaţional Capacitate Administrativă (P. O. C. A.). Valoarea
totală a proiectului este de 275.629,74 lei, din care 270.117,15 lei
reprezintă finanţare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului
este creşterea capacităţii administrative de a preveni şi de a
reduce corupţia în ansamblul instituţiilor publice locale din
Unitatea Administrativ-Teritorială Sebeş prin aplicarea unitară a
mecanismelor, procedurilor şi normelor de etică şi integritate şi
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor în ceea ce
priveşte prevenirea corupţiei.

Unul din obiectivele specifice
ale proiectului este dezvoltarea unei platforme anticorupţie la care
să aibă acces toţi actorii vizaţi ai comunităţii, în funcţie
de rolul deţinut în cadrul societăţii, respectiv: instituţii
publice, angajaţii instituţiilor publice/private şi cetăţenii.
în prezent, site-ul www.anticoruptiesebes.ro
este funcţional, şi oricine va putea semnala posibile cazuri
de corupţie sau de încălcare a eticii şi transparenţei. Aceste
semnalări vor fi monitorizate de persoane responsabile din cadrul
instituţiei şi vor fi gestionate, persoana care a semnalat neregula
va primi un feedback în privinţa
soluţionării semnalării efectuate. Totodată, instituţiile
publice vor putea publica pe platformă materiale de interes,
rapoarte, ghiduri pentru celelalte instituţii implicate în proiect
şi informaţii de interes general.

Post-ul PROIECT CU FINANŢARE EUROPEANĂ: „SPRIJINIREA MĂSURILOR REFERITOARE LA PREVENIREA CORUPŢIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI SEBEȘ” apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist