spot_img
spot_img
spot_img

Primăria Alba Iulia dă 60.000 de lei pentru cultura scrisă
P

Primăria Alba Iulia organizează selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise conform HCL 252/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul total este 60.000,00 lei lei pentru reviste având caracter cultural, istoric și/sau literar-artistic editate pe orice fel de suport.

Termenul limită pentru înregistrarea solicitărilor privind acordarea finanțării este: 05.04.2024.

Condițiile de participare sunt reglementate de Legea 186/2003, republicată privind susținerea și promovarea culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare, HCL 252/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru susținerea și promovarea culturii scrise, modificată și completată prin HCL 285/2020 și HCL 94/2024 privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise.

Conținutul dosarului pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă este stabilit la art. 7 din HCL 252/2019:

a).Certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice;

b).Certificat de înregistrare fiscală;

c).Documente privind eventualele parteneriate, sponsorizări, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți, în vederea realizării proiectului editorial pentru care se solicită finanțarea;

d).Formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile, prevăzut în Anexa nr. 1, semnat și ștampilat;

e).Formularul fișă de calcul economic-antecalcul, prevăzut în Anexa nr. 2, semnat și ștampilat;

f).Declarația pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, semnată și ștampilată;

g).Declarația de parteneriat, conținând elementele prevăzute în Anexa nr. 4, semnată și ștampilată, după caz;

h).Manuscrisul în cazul editării de carte, revistă sau publicație culturală propusă spre finanțare, însoțit de un sumar în format fizic sau în format electronic;

i).CV-uri sau biografii, în format narativ, ale autorilor, contributorilor, traducătorilor, după caz; materiale informative cu privire la personalitățile care contribuie la realizarea proiectelor editoriale; alte informații relevante, după caz;

j).Editurile, respectiv redacțiile revistelor și publicațiilor vor anexa un catalog editorial cuprinzând ultimele apariții editoriale.

Citește și:

The post Primăria Alba Iulia dă 60.000 de lei pentru cultura scrisă appeared first on albapesurse.

Stirile Hit FM