Ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sebeș, din data de 25.07.2019, ora 14:00

Written by on 23 July 2019

DISPOZIŢIA Nr .
441 / 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară

Primarul
Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În
baza art. 196 alin1 , lit. b) din aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă , Consiliul Local al Municipiului Sebeş , jud.
Alba în şedinţă ,publică, ordinară în data 25.07.2019 , ora
14,00. Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National
„Lucian Blaga „ .

Art.2.
Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , ordinare
este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în
termenul ți în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 ,
privind contenciosul administrativ , cu modificările și
completările ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi
în monitorul oficial al municipiului Sebeş şi se comunică în
conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituţiei Prefectului Judeţului Alba


Primarului municipiului Sebeş


Viceprimarului municipiului Sebeş


Consiliului Local Sebeș


Direcții , birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 19.07.2019


PRIMAR
AVIZAT

DORIN
NISTOR
SECRETAR MUNICIPIU

VLAD
CRISTINA ELENA

Prenume, Nume

Functia
publică
semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață
Carmen
referent

19.07.2019 3

ANEXA
1 la dispoziția nr. 441/2019

PROIECT
AL ORDINII DE
ZI

 1. Proiect
  de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2019 și a
  Programului de investiții publice pe obiective de investiții , pe
  surse de finanțare pe anul 2019 și estimări pe 2020-2022

Proiect
inițiator:primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 30.06.2019

Proiect
inițiator:primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea
  vânzării locuinței edificată de D-nul Grozav Sorin pe terenul
  concesionat, ce face obiectul Contractului de concesiune
  nr.21084/30.10.2002 modificat prin Actul adițional nr.1 la acesta,
  precum și aprobarea cesiunii Contractului de concesiune
  nr.21084/30.10.2002 modificat prin Actul adițional nr.1 la acesta
  în favoarea Domnișoarei Gabor Silvia-Pamela.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea prelungirii
  contractului de închiriere locuință nr. 103/01.08.2005 situată
  administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str.
  Progresului, bl. 2, ap. 12 – titular Borca Ilie

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea prelungirii
  contractului de închiriere locuință nr.23/13172/06.05.2010
  situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str.
  Progresului, bl. 2, ap. 2 – titular Gârlea Mariana Iuliana

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea
  prelungirii contractului de închiriere nr. 56/28754/06.08.2013,
  pentru chiriaşul Morariu Claudiu Ioan, din blocul ANL 53, sc. D,
  ap.12 – cartier Lucian Blaga.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea încetării
  cu data de 01.08.2019 a Contractului de închiriere nr.
  58/27583/08.08.2014 având ca obiect închirierea unei locuinţe
  A.N.L., situată administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, bl.
  12, sc. B, ap. 6.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor ,,Zilele
  Sebeșului”-Sebeș
  22-25 august 2019.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea prelungirii
  contractului de închiriere locuință nr. 77/21.07.2005 situată
  administrativ în Municipiul Sebeș, str. Av. Olteanu, nr. 1 –
  titular Vlad Ioana

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea prelungirii
  contractului de închiriere locuință nr. 104/01.08.2005 situată
  administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str.
  Progresului, bl. 2, ap. 9 – titular Marta Veronica

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea
  prelungirii contractului de închiriere nr. 95/24756/22.07.2011,
  pentru chiriaşa Stanciu Maria Ionela, din blocul ANL 53, sc. C, ap.
  9 – cartier Lucian Blaga

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea prelungirii
  contractului de închiriere locuință nr. 107/01.08.2005 situată
  administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bl. 82,
  sc. D, ap. 12 – titular Coltor Aurelia.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea
  prelungirii contractului de închiriere locuință nr.
  123/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. L.
  Blaga, bl. 61, ap. 6 – titular Bîrla Mircea.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii
  contractului de închiriere locuință nr. 118/01.08.2005 situată
  administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr. 142 –
  titular Toca Elena.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea
  prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 71/06.07.2005
  situată administrativ în Municipiul Sebeș, b-dul. Lucian Blaga,
  nr. 68B – titular Căian Turica.

Proiect: iniţiator primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr.
  100/29.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc.
  Petrești, str. Progresului, bl. 2, ap. 17 – titular Grozav Anamaria
  Bianca

Proiect inițiator:
primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
  închiriere locuință nr. 129/01.08.2005 situată administrativ în
  Municipiul Sebeș, str. Decebal, nr. 54 – titular Capătă Dorina

Proiect inițiator:
primar

 1. Proiect de hotărâre privind
  aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr.
  119/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str.
  Mircea cel Mare, nr. 140 – titular Clepan Doina

Proiect inițiator:
primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
  închiriere locuință nr. 81/21.07.2005 situată administrativ în
  Municipiul Sebeș, str. Grivița, nr. 2 – titular Oprea Teodosia

Proiect inițiator:
primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
  închiriere locuință nr.25/21.06.2007 situată administrativ în
  Municipiul Sebeș , str. M. Kogălniceanu, bl 74 , ap 2- titular
  Dani Viorica.

Proiect inițiator:
primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea punctajului obținut de solicitanții
  care au formulat cerere de repartizare a locuințelor din domeniul
  privat al Municipiului Sebeș -2019.

Proiect inițiator:
primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al
  aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș
  .

Proiect inițiator:
primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de
  închiriere locuință nr.83/21.07.2005 situată administrativ în
  Municipiul Sebeș , str. Viteazu , nr.1 –titular Anea Constanța.

Proiect
inițiator:primar.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea
  prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 86/22.07.2005
  situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Dorobanți, nr.
  57 – titular Stoican Paraschiva.

Proiect
inițiator.primar

 1. Proiect de
  hotărâre privind
  preluarea din domeniul public al Județului Alba, în domeniul
  public al Municipiului Sebeș a imobilului înscris în CF nr. 74397
  Săsciori,nr. cad. 74397
  (teren) și nr. cad. 74397-C1 (clădire)

Proiect
inițiator:primar

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea condițiilor de schimb al terenului:“Teren
  neproductiv CAD 184“, în suprafață de 12.349 mp, format din
  două loturi lipite, respectiv: lotul în suprafață de 3.688 mp
  înscris în CF 80867 Sebeș și lotul în suprafață de 8.661 mp
  înscris în CF 80868 Sebeș, înregistrat în domeniului privat al
  Municipiului Sebeș, și teren în suprafață de 10.300 mp, format
  din două loturi lipite, respectiv lotul în suprafață de 7.400 mp
  înscris în CF nr. 80038 Sebeș (nr. CF vechi 25406 Sebeș-Lancrăm),
  nr. cad. 1868/1 și lotul în suprafață de 2.900 mp, înscris în
  CF nr. 80052 Sebeș (nr. CF vechi 25554 Sebeș-Lancrăm), nr. cad.
  2059, aflat în proprietatea domnului Macarie Vasile și a soției
  sale Macarie Emilia.

Proiect inițiator:primar

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție a
  mediului de către Municipiului Sebeș .

Proiect
inițiator:cons.Matei Nicolaie.

 1. Informarea
  nr.58421/03.07.2019- solicitare montare limitatoare viteză auto
  –strada Stejarului.
 2. Informarea
  nr.60403/11.07.2019- solicitare de atribuire în regim de închiriere
  –Leonte Irina.
 3. Informarea
  nr.60264/11.07.2019-analiza activității de prevenție SVSU
  semestrul I anul 2019.

Sebeș la 19.07.2019


PRIMAR

DORIN
NISTOR
SECRETAR MUNICIPIU

VLAD
CRISTINA ELENA

Post-ul Ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sebeș, din data de 25.07.2019, ora 14:00 apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist