Județul Alba: Amenzi de 44.500 de lei date de inspectorii de muncă

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă vizează cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

În perioada 11-15 decembrie 2023, activitatea de control poate fi sintetizată în câteva cifre:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 36
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 186
Din care 73 de femei
Număr deficienţe constatate: 69
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 4
din care:
-3 amenzi – 44.500 lei (din care 1 amendă de 40.000 lei pentru 2 persoane depistate in lucru fără forme legale de angajare-art.260 alin.1.lit.”e” C.M.);
-un avertisment.

Principalele deficienţe constatate în controale :

primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 25
Număr deficienţe constatate: 42
Număr de măsuri dispuse : 42
Angajatori sancționați: 11
Nr. sancţiuni aplicate: 11
din care:
-11 avertismente
Nr.evenimente cercetate: 2
Nr.evenimente incurs de cercetare :1
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

The post Județul Alba: Amenzi de 44.500 de lei date de inspectorii de muncă appeared first on albapesurse.

Stirile Hit FM