AcasăStiri AlbaJoi, 28 noiembrie, Consiliul Local al Municipiului Sebeș se reunește în ședință...

Joi, 28 noiembrie, Consiliul Local al Municipiului Sebeș se reunește în ședință publică ordinară

Date:

DISPOZIŢIA
Nr. 700 /2019

Privind
convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară

Primarul
Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În
temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;

În
baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeaşi lege,

D
I S P U N E

Art.1.
Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în
ședință publică ordinară, în data 28.11.2019, ora 14,00.
Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului Național
„Lucian Blaga”.

Art.2.
Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este
cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3.
Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi,
însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare,
rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe
sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare
pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul
ordinii de zi.

Art.5.
Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în
termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.

Prezenta
dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei şi
în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în
conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:


Instituției Prefectului Județului Alba


Primarului Municipiului Sebeș


Viceprimarului Municipiului Sebeș


Consiliului Local Sebeș


Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului
Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș
la 22.11.2019

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN
NISTOR SECRETAR GENERAL

VLAD
CRISTINA ELENA

Prenume,
Nume
Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață
Carmen
referent

22.112019 3

ANEXA
1 la dispoziția nr. 700/2019

PROIECT
AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre
  privind modificarea H.C.L. nr. 242/2019 privind darea în
  administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului
  Sebeș a locuinței, situate administrativ în Municipiul Sebeș,
  str. Dorobanți, nr. 57, aflată în inventarul domeniului privat al
  Municipiului Sebeș cu nr. inv.10187.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Patria, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale şi turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Ștefan cel Mare, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Dorobanți, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public şi privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Drumul Sibiului, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Ion Luca Caragiale, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Decebal, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: intravilanul loc. Petrești, Municipiul Sebeș, strada 1
  Mai, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Răchitei, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Mărășești, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: extravilanul Municipiului Sebeș, DE 388 -Tronson 1,
  jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: extravilanul Municipiului Sebeș, DE 388 -Tronson 2,
  jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Depozitelor, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și a R.L.U.
  proiect nr. 56 – 17/2017, PLAN URBANISTIC ZONAL, Parcelare în
  vederea construirii de locuințe unifamiliale, intravilan, Petrești,
  str. Simion Bărnuțiu, nr. 25, jud. Alba, beneficiar: Meister Ioan
  și Meister Signora.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, și
familie și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție
mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în
  sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului:
  intravilanul Municipiului Sebeș, DE 1556, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: intravilanul Municipiului Sebeș, str. Lungă, jud.
  Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre
  privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în
  sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului:
  extravilanul UAT Sebeș, DE 274, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: extravilanul UAT Sebeș, DE 238, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Alunului, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Dorin Pavel, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă
  înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a
  imobilului: Municipiul Sebeș, strada Cetății, jud. Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de
  funcții ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
  Sebeș din subordinea Consiliului Local Sebeș, serviciu tip V3.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze
economico–sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
  Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență
  Sebeș, tip. V3, din subordinea Consiliului Local Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină

 1. Proiect
  de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent
  construcțiilor proprietate personală.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului
public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului
  Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială,
protecție copii, culte, sănătate și familie

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului
  Municipal Sebeș, județul Alba.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei
pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie
și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al
  Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ,
cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială,
protecție copii, culte, sănătate și familie

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei
  lemnoase ,,pe picior” producția anului 2020 pentru masa lemnoasă
  ce se valorifică prin licitație sau negociere din fondul forestier
  proprietate publică a Municipiului Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție
mediu, monumente naturale și turism și Comisiei de studii prognoze
economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață
  de 168 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș, înscris
  în CF nr. 86455 Sebeș, situat administrativ în Sebeș, b-dul.
  Lucian Blaga, nr. 80, jud. Alba, în extinderea spațiului comercial
  bl. 80, care face obiectul Contractului de concesiune cu S.C. MEVI
  S.R.L., nr. 51/12158/09.06.2004.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei
de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului
  Public de Administrare a Patrimoniului.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei
de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință
  gratuită atribuit în baza Legii nr.15/2003, prin H.C.L
  nr.154/2007, doamnei SAVCENCO Cristina, asupra terenului în
  suprafață de 300mp, înscris în CF Nr. 78968 Sebeș, nr.
  cad.78968, situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Râului, nr.
  2, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință
  gratuită atribuit doamnei STOICA Camelia, asupra terenului în
  suprafață de 300 mp. Înscris în CF. Nr. 77449 Sebeș, nr. top.
  3273/9, situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str.
  Arini, nr.25, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină .

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință
  gratuită atribuit d-lui. DAN CONSTANTIN, asupra terenului în
  suprafață de 300 mp. Înscris în CF. Nr.76131 Sebeș, nr.cad.
  76131, situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str.
  Ghiocelului, nr.7, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină .

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință
  gratuită atribuit d-nei ARUXANDE Anamaria-Crina, asupra terenului
  în suprafață de 300 mp. Înscris în CF. Nr.76132 Sebeș, nr.
  cad. 76132, situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm,
  str. Ghiocelului, nr. 5, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 al HCL
  nr.245/2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat
  între Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția de
  Asistență Socială Sebeș și Asociația ,,Filantropia Ortodoxă”
  Alba Iulia.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii,
culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație
publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a
  Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții
  ,,Modernizare străzi: Lucian Blaga, Mihai Viteazu, 9 Mai, Mioriței,
  24 Ianuarie, Piața Primăriei, Piața Libertății, Municipiul
  Sebeș”- proiect nr. 26/2017.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
lucrări publice, administrarea domeniului public și privat,
Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și
Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente
istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și
familie.

 1. Proiect
  de hotărâre cu privire la aprobarea încetării, începând cu
  data de 01.12.2019, a Contractului de închiriere nr.
  1643/10.05.1996, prin acordul părților.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină.și Comisiei de
studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii de îngrijire
  la domiciliu acordate de Centrul de Îngrijire la Domiciliul pentru
  Persoane Vârstnice Sebeș- compartiment în cadrul Direcției de
  Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină., Comisiei de
studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei
pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind completarea anexei H.C.L număr 2/2019,
  privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative
  care se vor desfășura în cursul anului 2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru
administrație publică locală, juridică și
de disciplină.

 1. Proiect
  de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Excelența în
  Afaceri” ediția a IV-a.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină și Comisiei de
studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul
  H.C.L. nr. 25/2019 privind aprobarea închirierii prin licitație
  publică deschisă a unui lot în suprafață de 48,41 mp, din
  incinta Dispensar Medical Petrești aflat în proprietatea privată
  a Municipiului Sebeș, situat administrativ în loc. Petrești,
  str. 1 Mai nr.68, având destinația ,,farmacie umană”

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală,
juridică și de disciplină. și Comisiei pentru
învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2019,
  introducerea de investiții noi în Programul de investiții publice
  pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2019 și
  estimări pe 2020-2022.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe.

 1. Proiect
  de hotărâre privind modificarea punctului 10 din anexa la HCL nr.
  2/2019 privind aprobarea calendarului de activități
  cultural-educative ce se vor desfășura în cursul anului 2019.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport,
agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii,
culte, sănătate și familie.

 1. Proiect
  de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile,
  impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora,
  precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări
publice, administrarea domeniului public și privat, Comisiei pentru
învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice
protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie,
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de
disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect
  de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări
  rambursabile interne în valoare de 59.850.000. lei.

Inițiatorul
proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis
spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget,
finanțe, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări
publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei
pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

Sebeș
la 22.11. 2019

PRIMAR SECRETAR
GENERAL

DORIN
NISTOR VLAD CRISTINA ELENA

Post-ul Joi, 28 noiembrie, Consiliul Local al Municipiului Sebeș se reunește în ședință publică ordinară apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Stiri Alba

Ziua Europeană a Limbilor sărbătorită la Teiuș

Ziua de 26 septembrie a fost declarată Ziua Europeană...

Stiri Brașov

A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav

La începutul acestei săptămâni, în București, au avut loc discuții referitoare la actualul program al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, a fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. Conducerea administrației publice județene, reprezentată de președintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a discutat cu directorul general al Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), […]

The post A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Stiri Harghita

Industria modei și tendințele actuale ale acesteia

Industria modei, dincolo de imaginea sa spectaculoasă, ascunde unele...

Evenimete

A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav

La începutul acestei săptămâni, în București, au avut loc discuții referitoare la actualul program al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, a fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. Conducerea administrației publice județene, reprezentată de președintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a discutat cu directorul general al Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), […]

The post A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Stirile HITFM