spot_img
spot_img
spot_img

ITM Alba: Controale ale inspectorilor de muncă din județul Alba în perioada 25-29 martie
I

alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2024, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare o campanie națională, dispusă și monitorizată de Inspecția Muncii, și anume:

1.Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social, care se derulează în perioada 01.02.2024-31.12.2024.

2.În perioada 25.03.-29.03.2024 s-a derulat la nivelul judetului Alba, Campania Națională privind verificarea încheierii și executării contractelor individuale de muncă precum și respectarea normelor de securitate și sănătate in muncă de către salariații din învățământul preșcolar si activitățile de îngrijire zilnică a copiilor, CAEN 8510 și 8891.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecția Muncii.

Rezultatele inspectorilor de muncă din județul Alba în perioada 25-29 martie 2024:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 42
Număr de salariați ai angajatorilor controlați: 546
Din care 330 de femei
Număr deficiențe constatate: 91
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 12…. din care :
-10 avertismente
-2 amenzi în valoare de 15.000 lei

Principalele deficienţe constatate în controale:

nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 23
Număr deficienţe constatate: 41
Număr de măsuri dispuse : 41
Angajatori sancționați: 9
Nr. sancţiuni aplicate: 12…. din care:

-12 avertismente;
Nr.evenimente in curs de cercetare : 2
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

In data de 29.03.2024, la ora 11,00, ITM Alba a organizat o întâlnire cu angajatori din județul Alba, cu reprezentanți ai acestora pe linie de Securitate si Sănătate in Munca, cu reprezentanti ai Serviciilor Externe de Prevenire si Protectie, in vederea diseminarii unor aspecte legislative in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca si a prezentarii actiunilor pe care le va desfasura ITM Alba in acest domeniu, pe parcursul anului 2024.

Au participat 45 de persoane din partea diverșilor angajatori din județul Alba, respectiv angajatori, lucrători desemnați/servicii interne de prevenire si protecție si reprezentanți ai Serviciilor Externe de Prevenire si Protecție din județ.

Au fost prezentate aspecte legate de:

-Acțiunile din Programul Cadru al ITM Alba, in anul 2024, aprobat de Inspecția Muncii București
-S-a prezentat in detaliu Metodologia de control in domeniul construcțiilor, campanie care se va
desfășura in perioada aprilie-decembrie 2024

La întâlnire au participat un reprezentant al Instituției Prefectului județului Alba si un reprezentant al Casei Județene de Pensii Alba – Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale.

Citește și:

The post ITM Alba: Controale ale inspectorilor de muncă din județul Alba în perioada 25-29 martie appeared first on albapesurse.

Stirile Hit FM