DGASPC Alba va implementa proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Written by on 26 June 2019

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, va implementa în calitate de partener local, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”  465/4/4/128038. Solicitantul, în cadrul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali sunt instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin  serviciile publice de asistență socială).

Proiectul,  în valoare totală de 51.080.375,72 lei,  este cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

DGASPC
Alba își propune prin intermediul proiectului să creeze o locuință
protejată special destinată femeilor victime ale violenței
domestice, să ofere servicii rezidențiale și servicii
specializate de suport și consiliere vocațională.

În vederea implementării activităților asumate, DGASPC Alba are alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, iar contribuția asigurată de Consiliului Județean Alba va fi în valoare de 22.743,50 lei, reprezentând 2% din total buget.

Proiectul, în ansamblul său, are ca și scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei REȚELE NAȚIONALE INOVATIVE INTEGRATE DE LOCUINȚE PROTEJATE pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice. În cadrul rețelei naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (1 locuință la nivel de fiecare judeţ și municipiul Bucureşti) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice.

Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”, se va derula pe o perioadă de 4 ani, contractul de finanțare a acestuia fiind semnat în data de 4 martie 2019, la Palatul Victoria, în prezența prim-ministrului Viorica Dăncilă, de către ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb și Grațiela Drăghici, secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

Post-ul DGASPC Alba va implementa proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist