AcasăStiri AlbaDGASPC Alba a demarat procesul de selecție a persoanelor care vor face...

DGASPC Alba a demarat procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din proiectul ”Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Date:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul – țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu DGASPC Alba.

Condiții
de participare:


persoană cu vârsta de peste 18 ani, care are calitatea de victimă
a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în
legătură cu toate tipurile de relații familiale,
sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu
celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea
nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare( ex.: soț
– soție, concubină – concubin, mamă – fiu/fiică, soră –
frate/soră, nepoată – unchi/mătușă, fost soț – fosta soție,
noră/socrii, etc.).


disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului;

Selecția
și admiterea victimelor violenței domestice se poate realiza numai
în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una din
condițiile de risc și cel puțin una dintre condiții de
vulnerabilitate.

Condițiile
de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) 
a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică 
ale căror efecte nu au fost eliminate;

b)
a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de
protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

c) 
se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau
mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai
multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea
acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin; 

d)
i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat
medico-legal  și/sau certificat medical care să ateste
vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și,
după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile
sanitare;

e) 
victima face dovada  înregistrării unei cereri de divorț sau
a emiterii de  către instanțele judecătorești a unei 
hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui 
certificat de divorț.

Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt
următoarele:

a) 
se află în situația de dependență economică față de agresor
și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

b)
nu există alternative privind separarea de agresor din punct de
vedere al spațiului locativ;

c) 
primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte
jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții
și integrității sale  și/sau a copiilor săi/din anturajul
său, sau a rudelor/prietenilor.

d)
nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării; 

e) 
s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

f) 
nu deține un certificat de  calificare profesională pentru o
anumită ocupație;

g)
face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani,
şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi
unici susţinători ai familiilor monoparentale;

h)
nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare
privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

i) 
este o persoană cu dizabilități.

             
Încadrarea în
condițiile menționate anterior se face prin prezentarea oricăror
înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este
menționată starea de vulnerabilitate a victimei.  Pentru
admiterea în cadrul serviciilor sociale persoana care îndeplinește
condițiile sus-menționate trebuie să constituie un dosar de
înscriere în grupul țintă.

             
Dosarul se va depune la
sediul DGASPC Alba și va conține următoarele documente:


actul de identitate al beneficiarului, precum şi, atunci când este
cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa
în cadrul locuinței protejate, în copie;


Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a
violenței domestice (conform Anexei 7);


Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului (conform
Anexei 3); 


Angajament de disponibilitate (conform Anexei 4);


Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări
(conform Anexei 5);


Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale
(conform Anexei 6);


Acord de dublă confidențialitate (conform Anexei 8): 


înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc 
și de vulnerabilitate.

– orice
alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii
adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu în data de 29.11.2019 la sediul DGASPC Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, persoană de contact: Henegar Ioana.

Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Metodologia de selecție, precum și anexele acesteia sunt disponibile pe suport hârtie la sediul DGASPC Alba, persoana de contact, Henegar Ioana (et. III, cam. 39) sau pot fi descărcate de pe site-ul DGASPC Alba: www.protectiasocialaalba.ro, secțiunea ”Informații de interes public” – Proiect VENUS.

Pentru
informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne
contactați pe adresa de e-mail:
dgaspc@protectiasocialaalba.ro sau la tel. 0258 – 818 266, int.
213.

Post-ul DGASPC Alba a demarat procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din proiectul ”Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!” apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

spot_img

Stiri Alba

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Investiție importantă finalizată la Miercurea-Ciuc

În zona Toplița din Miercurea-Ciuc, în cazul liceelor Kájoni...

Evenimete

Stirile HITFM