D.S.V.S.A. Alba a autorizat patru baze de achiziții pentru specia bovine

Written by on 10 June 2019

Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.)
Alba vine în sprijinul fermierilor prin autorizarea bazelor de
achiziții bovine unde aceștia pot să-și comercializeze animalele.

În
județul Alba sunt aprobate, în conformitate cu ordinul A.N.S.V.S.A.
16/2010, patru baze de achiziții pentru specia bovine la:

Roșia
Montană, sat Cărpiniș. Program – în fiecare marți, în
intervalul orar 8.00 – 12.00

Gârda
de Sus, sat Izvoarele. Program – a doua duminică din lună, de la
ora 6.00

Sălciua
de Jos, la fosta Gară CFR. Program – în fiecare luni, în
intervalul orar 8.00 – 12.00.

Bistra,
la fosta Gară CFR. Program – în fiecare luni, în intervalul orar
7.00 – 12.00

Bazele
de achiziții pentru animale vii sunt locuri împrejmuite, cu spații
amenajate, pentru achiziționarea și adăpostirea temporară a
animalelor în vederea valorificării pe piața națională. Acestea
au condiții structurale minime diferite față de târgurile de
animale.

Condiții
structurale minime pentru autorizarea bazelor de achiziții:

 1. Împrejmuirea
  locului unde este organizată baza de achiziții;
 2. Spațiu
  destinat personalului lucrător care deservește obiectivul, cu
  precizarea ca acest spațiu poate să fie comun cu cel destinat
  medicului veterinar care efectuează examenul clinic al animalelor
  cât și certificarea acestora;
 3. Adăpost
  pentru animale construit astfel încât să ofere protecția
  necesară specifică fiecărei categorii de animale pentru
  asigurarea normelor de bunăstare;
 4. Sursă
  de apă potabilă verificată;
 5. Rampă
  îmbarcare – debarcare, realizată conform prevederilor pentru
  fiecare specie.

În
vederea obținerii autorizației sanitar-veterinare reprezentantul
legal al operatorului economic depune la D.S.V.S.A. un dosar care
cuprinde următoarele documente:

a)
cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6,
din Ordinul 16/2010;

b)
planul de încadrare în zonă, schiţa unităţii cu descrierea
fluxului tehnologic;

c)
memoriul tehnic justificativ;

d)
copia certificatului constatator şi a certificatului unic de
înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului sau actul
constitutiv al ONG/asociației și codul de identificare fiscală,
după caz;

e)
actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra
spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în
condiţiile legislaţiei în vigoare;

f)
contract de servicii cu un medic veterinar de liberă practică sau
lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii;

g)
contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de
origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată
sanitar – veterinar sau copia autorizaţiei sanitar – veterinare
a unităţii proprii de neutralizare care aparţine operatorului
economic respectiv.

Pentru
orice fel de informații, persoanele interesate au la dispoziție
numărul de telefon 0258/835915, se pot adresa circumscripțiilor
sanitar-veterinare teritoriale sau la sediul DSVSA Alba, din Alba
Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A.

Post-ul D.S.V.S.A. Alba a autorizat patru baze de achiziții pentru specia bovine apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist