AcasăStiri AlbaCOMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Date:

Privind finalizarea proiectului ”Antreprenoriatul – de la idee la succes!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană

Titlul proiectului: ”Antreprenoriatul  de la idee la succes!” Contract: POCU/82/3/7/105887

SC YMAC SABY COMPANY SRL în calitate de Solicitant, în parteneriat cu ASOCIATIA GENERALA A PROFESIONISTILOR în VANZARI, ILIAKO CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA – ANGELOS TSIKAS & CO O.E, FUNDATIA AGORA ORADEA și SC UNIC SPORTS SRL în calitate de beneficiari, comunică finalizarea cu succes a proiectului ”Antreprenoriatul  de la idee la succes!”, Contract nr: POCU/82/3/7/105887. 

Proiectul ”Antreprenoriatul – de la idee la succes!” a avut ca scop dezvoltarea competentelor antreprenoriale a cel puțin 750 persoane care doresc sa înființeze o activitate independentă, precum și subvenționarea a 92 de planuri de afaceri în vederea creșterii ocupării persoanelor din regiunea CENTRU prin susținerea înființării întreprinderilor cu profil non agricol în zonele urbane ale regiunii pe perioada proiectului, rezultând un număr de minim 184 de noi locuri de muncă create la nivelul Regiunii CENTRU (jud. Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Grupul țintă al proiectului a avut ca valoare aprobată/țintă un număr de 750 persoane care sunt  structurate conform prevederilor GSCS aferent apelului de proiecte Romania Start-Up Plus, precum și secțiunii Indicatori prestabiliți de realizare din platforma electronica MySMIS22014, astfel:

– persoane care beneficiază de sprijin: 750 persoane;

– persoane care beneficiază de sprijin, din care: – Șomeri și inactivi: 200 persoane.

– angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă – 550 persoane;

– locuri de muncă nou create: 184

La finalizarea proiectului țintele inițiale au fost depășite, rezultând un succes evident și aducând astfel beneficii cuantificabile în Regiunea Centru. Astfel, din Grupul țintă al proiectului au făcut parte 916 persoane (valoare asumată prin proiect 750 persoane), dintre care 260 au fost șomeri și inactivi pe piața muncii (valoare asumată prin proiect: 200 persoane). Proiectul contribuie la reducerea șomajului, fiind create 215 de noi locuri de muncă, prin înființarea celor 92 de noi afaceri sustenabile în timp.

Prin acest proiect au fost susținute și s-au creat premisele dezvoltării sustenabile și durabile ale antreprenoriatului în regiunea CENTRU prin:

  • formarea în antreprenoriat a 916 persoane care doresc sa demareze o activitate independenta
  • angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independenta – 656 persoane;
  • persoane care beneficiază de sprijin, din care: Șomeri și inactivi: 260 persoane
  • Locuri de muncă nou create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri & inactivi/ persoane angajate: 215
  • IMM-uri create în cadrul proiectului: 92.
  • 1 BUSINESS HUB înființat și dezvoltat

Proiectul cu o valoare totală de 22.280.503,07 lei, valoare eligibila 22.280.503,07 lei, din care finanțare nerambursabilă de 21.898.791,42 a avut o perioadă de implementare de 42 luni, în perioada 07.02.2018  –  18.11.2021.

Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la:

tel.: 0745758596

E-mail: ymaccompany@yahoo.com

Persoană de contact: Sotan Camelia Voichita-administrator SC YMAC COMPANY SRL

spot_img

Stiri Alba

Stiri Brașov

Primăria Brașov solicită 30 de milioane de lei pentru CAV-ul mare, proiect finanțat prin PNRR

Primăria Brașov continuă campania de obținere de fonduri nerambursabile...

Stiri Harghita

Evenimete

Stirile HITFM

spot_img