HomeStiri AlbaAnunț public – Ședință publică, ordinară a Consiliului Local Sebeș

Anunț public – Ședință publică, ordinară a Consiliului Local Sebeș

Date:

DISPOZIŢIA  Nr . 487 /  2019

Privind convocarea  Consiliului
Local al Municipiului  Sebeş , jud. Alba
în şedinţă, publică, ordinară

            Primarul  Municipiului Sebeş, jud. Alba;

            În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art 135 din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În  baza art. 196 alin1 , lit. b) din  aceeaşi lege ,

D I S P U N E

            Art.1. Se convoacă , Consiliul Local  al
Municipiului  Sebeş , jud. Alba în
şedinţă  ,publică, ordinară în data  27.08.2019 , ora 14,00. Şedinţa va avea loc în
sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga „ .

           Art.2. Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , ordinare  este cuprins în anexa 1 al prezentei
dispoziții.

           Art.3. Proiectele de
hotărâre  înscrise pe proiectul ordinii
de zi  însoțite de anexele
corespunzătoare , referatele de aprobare, rapoartele de specialitate , precum
și de celelalte  documente  conexe sunt puse la dispoziția  consilierilor locali prin e-mail(comunicare
pe  adresele poștă electronică aflată în
baza de date ).

          Art.4.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze 
și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe
proiectul  ordinii de zi .

           Art.5. Prezenta poate fi
atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de
Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și
completările ulterioare.

          Prezenta
dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul
oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2
din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

–  Instituţiei
Prefectului Judeţului Alba

–  Primarului
municipiului Sebeş

–  Viceprimarului
municipiului Sebeş

–  Consiliului Local
Sebeș

–  Direcții , birouri
și tuturor serviciilor subordonate 
Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Post-ul Anunț public – Ședință publică, ordinară a Consiliului Local Sebeș apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

spot_img

Stiri Alba

Stiri Brașov

Stiri Harghita

Evenimete

Stirile HITFM

spot_img