Amenzi de 96.000 de lei date de inspectorii de muncă din județul Alba

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2024, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

În acest moment, la nivelul ITM Alba se află în derulare două campanii naționale, dispuse și monitorizate de Inspecția Muncii, astfel:

1.Campania de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici si mijlocii care se derulează in perioada 01.02.2024-29.02.2024

2.Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social ,care se derulează în perioada 01.02.2024-31.12.2024.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii
nedeclarate și subdeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal,
către Inspecţia Muncii.

Activitatea inspectorilor de muncă în perioada 5-9 februarie 2024 poate fi redată în câteva cifre:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 47
Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 733
Din care 292 femei
Număr deficienţe constatate: 124
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 6….. din care :
-3 avertismente
-3 amenzi – 83.000 lei( din care o amendă in valoare de 80.000 lei pentru 4 persoane depistate în lucru fără forme legale de
angajare-art.260 alin. 1 lit ”e” C.M.);

Principalele deficienţe constatate în controale:

primirea la muncă a persoanelor fără intocmirea in formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului; dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;
nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 21
Număr deficienţe constatate: 30
Număr de măsuri dispuse : 30
Angajatori sancționați: 16
Nr. sancţiuni aplicate: 24….din care:
-21 avertismente
-3 amenzi in valoare de 13.000 lei
Nr.evenimente in curs de cercetare: 1
Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori: 1

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Inspecotr șef, Ursaleș Izabella

Citește și:

The post Amenzi de 96.000 de lei date de inspectorii de muncă din județul Alba appeared first on albapesurse.

Stirile Hit FM