Alba Iulia – ADR Centru a relansat apelul de finanțare pentru centrele de zi destinate copiilor

Written by on 9 March 2019

Peste 30 de persoane au participat la sesiunea de informare organizată de ADR Centru la Alba Iulia, eveniment adresat potențialilor beneficiari ai apelului de proiecte privind investițiile pentru dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament de la nivelul Regiunii Centru. Această lansare regională a celui de-al doilea apel de proiecte pe acest domeniu are loc în contextul în care, cu o lună în urmă, a fost lansat la nivel național apelul de proiecte POR/8/8.1/8.3/C/2, grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, pentru Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2021.

Cu acest prilej au fost prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS și au fost discutate aspecte punctuale ca răspuns la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate. Apelul de proiecte este de tip necompetitiv, la nivel național, bazat pe principiul „primul venit, primul servit”, destinat proiectelor ce decurg din îndeplinirea recomandării Comisiei Europene de cartografiere a nevoilor de servicii sociale pentru copii, desfășurată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, prin intermediul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, SIPOCA 2.

Alocarea financiară la nivel național este de peste 78,78 milioane euro, iar un proiect poate avea ca valoare maximă eligibilă un milion de euro și minim eligibil 200.000 euro. Solicitanți eligibili sunt Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele care se regăsesc în Lista de prioritizarea elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru implementarea planurilor de dezinstituționalizare. Acestea pot aplica singure sau în parteneriat cu alte entități. Dintre centrele de plasament eligibile pentru închidere evaluate la nivel național în cadrul proiectului SIPOCA 2, 27 se află pe raza Regiunii Centru, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Proiectele care pot fi depuse în cadrul acestui apel trebuie să ducă la simplificarea metodologiei de închidere a centrelor de plasament, în conformitate cu planurile de închidere elaborate de fiecare DGASPC în parte. Practic, sunt considerate eligibile activități cum ar fi: construirea/reabilitarea/ modernizarea/extinderea, dar și dotarea infrastructurii pentru centrele de zi pentru copii. În cadrul acestui apel, pot fi construite/reabilitate/ modernizate/extinse, dar și dotate caselor de tip familial pentru copii; fiind alocate resurse și pentru reabilitarea/ modernizarea/extinderea/dotarea unor imobile şi transformarea lor în centre de zi pentru copii. La fel de bine, în funcție de fiecare caz în parte, se finanțează reabilitarea/modernizarea/ extinderea/dotarea unor imobile și transformarea lor în case de tip familial pentru copii, precum și asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice pentru centrele de zi şi pentru casele de tip familial, inclusiv crearea/modernizarea facilităților de acces fizic pentru persoane cu dizabilități.

Perioada de depunere a proiectelor este cuprinsă între 1 martie, ora 12.00 și 1 iulie 2019, ora 12.00, depunerea cererilor de finanțare, urmând a se face exclusiv prin aplicația electronică MySMIS. Proiectele trebuie să fie finalizate până în 31 decembrie 2023.

Post-ul Alba Iulia – ADR Centru a relansat apelul de finanțare pentru centrele de zi destinate copiilor apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist