Adeverinţa de venit, Cazierul Fiscal, Certificatul de atestare fiscală se potobţine prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba reamintește
contribuabililor, faptul că prin intermediul serviciului electronic Spațiul Privat
Virtual (SPV), canal de comunicare securizat în relaţia cu ANAF, pus la dispoziție
gratuit, pot obține nemijlocit documente precum: adeverința de venit, cazierul
fiscal, certificatul de atestare fiscală şi altele.
Documentele fiscale se pot solicita prin intermediul serviciului Spațiul Privat
Virtual, accesând secţiunea Solicitări/ Eliberare documente.
De asemenea, prin intermediul Spaţiului Privat Virtual persoanele fizice
(salariați) pot verifica modul în care angajatorii le declară contribuţiile sociale,
accesând în Spaţiul Privat Virtual secţiunea Solicitări/Informaţii și selectând la
Tip document, D112Contrib. După transmiterea cererilor, documentele solicitate
se primesc în secţiunea Mesaje din SPV, în format PDF având ataşată semnătura
electronică digitală calificată a Ministerului Finanțelor și se deschid accesând
PDF-ul din coloana Descărcare document.
Important : Ori de câte ori o instituţie sau autoritate publică trebuie să
soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea
cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare
fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia
fiscală a persoanei în cauză, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia să
solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul
respectiv utilizand sistemul informatic PatrimVen, pus la dispozitie de ANAF. În
acest caz, persoana fizică sau juridică NU mai are obligaţia depunerii
certificatului, adeverinţei sau documentului. (Temei legal- art. 69 – Colaborarea
dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările
ulterioare).
Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare
pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, modalitate care permite
obţinerea documentelor fiscale, depunerea declaraţiilor, situaţiilor
financiare, la orice oră şi zi a săptămânii, evitarea deplasării şi aglomeraţiei
de la ghişeu şi primirea unui feed-back rapid cu privire la validitatea
depunerii şi transmiterii tuturor documentelor.

The post Adeverinţa de venit, Cazierul Fiscal, Certificatul de atestare fiscală se potobţine prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV) appeared first on albapesurse.

Stirile Hit FM