spot_img
spot_img
spot_img

Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Alba în anul 2023
A

judet

La data de 13 februarie 2024, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Alba, domnul comisar-șef de poliție Dogaru Florin – Constantin, a susținut, la sediul instituției, o conferință de presă cu tema ”Evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Alba în anul 2023”, fiind prezentate următoarele date:

În anul 2023, polițiștii din județul Alba și-au canalizat resursele, eforturile și acțiunile în direcția creșterii gradului de siguranță şi protecție pentru cetățeni, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, elaborarea de proiecte şi programe care să acceseze fondurile Uniunii Europene și îmbunătățire percepției publice cu privire la poliție;

O prioritate locală a fost îmbunătățirea suportului operațional și realizarea unor programe și parteneriate cu finanțare din partea autorităților județene și locale în vederea modernizării logisticii existente la nivelul structurilor de prevenire și combatere a criminalității.

Resursele umane: Din totalul posturilor prevăzute la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, anul 2023 s-a finalizat cu posturi ocupate în proporție de 85,1%.

Logistică: Au fost executate reparații curente la imobile, autovehicule și IT, în valoare de 613.239 de lei.

Pentru creșterea mobilității, în special a echipajelor de patrulare și intervenție, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, a fost dotat cu 11 autovehicule.

De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost dotat cu complete pentru pătrundere și intervenție, 19 aparate pentru detectarea prezenței în organism a alcoolului sau substanțelor psihoactive, 6 cinemometre tip TruCAM și un complet de blocare treceri auto.

Prin contract de comodat, a fost primit, de la Primăria comunei Șpring un pistol laser LTI 20/20 TruCam 2.

Prevenirea criminalității: pentru anul 2023, domeniile prioritare de acțiune au fost prevenirea delincvenței juvenile şi victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, cu accent pe prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe și prevenirea infracțiunilor de violență în familie.

Au fost inițiate și implementate 7 proiecte și campanii de informare și prevenire și s-au desfășurat activități punctuale pe diferite segmente ale criminalității, în parteneriat cu instituții, autorități publice locale și parteneri privați.

Combaterea criminalității: În anul 2023, la nivelul structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost înregistrate cu 1% mai puține infracțiuni decât în anul 2022.

Infracționalitatea judiciară a crescut cu 3,4% față de 2022, infracționalitatea economică a crescut cu 13,7%, față de 2022, iar infracționalitatea de altă natură a scăzut cu 12,9% față de 2022.

Ponderea semnificativă este deținută de infracționalitatea judiciară care reprezintă 58,4% din totalul infracționalității sesizate, urmată de infracționalitatea de altă natură cu 29,7% şi infracționalitatea economico – financiară cu 11,8%.

În anul 2023, polițiștii au descoperit, în flagrant delict, 1.221 de infracțiuni.

În funcție de mediul în care au fost comise, se constată că din totalul infracțiunilor sesizate, 69,5% au fost înregistrate în mediul urban, indicator care a scăzut față de anul 2022, iar 30,5% au fost înregistrate în mediul rural (indicator care a crescut față de 2022.

Criminalitatea stradală: În anul 2023, numărul infracțiunilor stradale a scăzut cu 1% față de anul 2022. Din totalul infracțiunilor stradale sesizate, 27% sunt infracțiuni de furt. Dintre acestea, furturile din buzunare reprezintă 11,5 %, furturile de/din auto 19,2%, iar restul sunt alte tipuri de furturi.

Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice: Activitatea și rezultatele obținute pe linia menținerii ordinii și siguranței publice a fost analizată permanent, inclusiv în cadrul ședințelor la care au participat și reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi.

Constituirea patrulelor de ordine și siguranță publică s-a realizat în conformitate cu prevederile dispozițiilor din domeniu, acestea fiind de poliție, mixte poliție – jandarmi, independente de jandarmi și în unele cazuri au fost realizate și în colaborare cu poliția locală.

Pe parcursul anului 2023, au fost desfășurate peste 3.700 de activități în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne privind prevenirea consumului de droguri.

În baza Planului de Acțiune Blocada, au fost desfășurate 335 de acțiuni în care au fost angrenate, zilnic, în medie, 139 de efective de poliție și jandarmi.

Centrul operațional: În cursul anului 2023, au fost înregistrate 24.625 de apeluri de urgență primite prin SNUAU 112, cu 2% mai puține decât în anul 2022, din care în mediul urban au fost semnalate 63,5 %, iar în mediul rural au fost semnalate 36,5%.

Poliția de proximitate şi siguranța comunității: În anul 2023, s-a intensificat activitatea de patrulare pentru sporirea gradului de siguranță a cetățenilor prin creșterea vizibilității şi a capacității de intervenție, realizându-se dispozitive viabile și flexibile care să poată fi ușor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute ori rezolvarea situațiilor deosebite. Polițiștii din structurile de siguranță publică și cei de proximitate au constatat peste 1.210 infracțiuni, cele mai multe fiind de natură judiciară.

Siguranța în școli: În anul 2023, prioritatea inspectoratului a fost creșterea siguranției în unitățile de învățământ. Polițiștii de la siguranță școlară au desfășurat 1.785 de activități preventiv-informative destinate elevilor, care au avut ca beneficiari peste 36.000 de elevi din 327 de unități de învățământ.

În baza planurilor de acțiune organizate cu efective proprii și în comun cu alte structuri / instituții au fost desfășurate 205 activități pentru prevenirea și combaterea violenței, absenteismului și abandonului școlar și prevenirea victimizării din accidente rutiere. Au fost realizate 54 de analize post-cauzale, prin care s-au identificat și pus în aplicare măsuri de contracarare a factorilor criminogeni.

Au fost inițiate/desfășurate 10 proiecte/parteneriate/campanii în colaborare cu autoritățile locale, unitățile de învățământ și organizații neguvernamentale, în cadrul cărora au fost desfășurate 110 activități care au avut 4.587 de beneficiari.

În anul 2023, în mediul școlar au fost înregistrate 55 de infracțiuni, majoritatea fiind lovire sau alte violențe și furturi.

În județul Alba, nu au fost înregistrate evenimente deosebite sau infracțiuni grave în care să fie implicați elevi sau fapte prin care să fi fost afectat procesul de învățământ ori să fi fost primejduită grav viața, integritatea corporală ori sănătatea elevilor sau cadrelor didactice.

Prevenirea și combaterea violenței în familie: Diversificarea și accentuarea formelor de manifestare a agresivității în familie reprezintă un domeniu de interes și de acțiune al polițiștilor din județul Alba, mandatați să gestioneze activitățile de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Polițiștii au intervenit la 1.450 de evenimente privind violența domestică, majoritatea în mediul urban (61,6%) și au emis 247 de ordine de protecție provizorii.

Criminalitatea contra patrimoniului: Au fost sesizate 3.236 de infracțiuni contra patrimoniului (72% din totalul infracțiunilor judiciare) infracționalitate care a scăzut cu 1,3% față de anul 2022.
 
Furturile, cel mai important segment infracțional al acestei categorii, reprezintă 43,9%, procent ce a scăzut 6,8% față de anul 2022.
 
Infracționalitatea în domeniul silviculturii și pisciculturii: În anul 2023, în urma activităților și acțiunilor desfășurate au fost înregistrate 244 de dosare penale, au fost aplicate 748 de sancțiuni contravenționale și a fost confiscată cantitatea de 1.740 metri cubi de material lemnos.
 
Pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol, au fost constatate 15 infracțiuni și au fost aplicate 267 de sancțiuni contravenționale.

Urmărire și extrădare: În anul 2023, s-a dispus măsura urmăririi naționale față de 179 de persoane și internațională față de 20 de persoane, iar în urma activităților specifice efectuate s-a reușit identificarea a 177 de persoane aflate în urmărire.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 105 mandate și sentințe penale și au fost soluționate 95.

Supravegheri judiciare: În anul 2023, au fost înregistrate 176 de persoane cu măsuri preventive, din care 137 cu control judiciar și 39 cu arest la domiciliu.

Regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase: Au fost sesizate 157 de infracțiuni pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, iar pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 12 fapte prevăzute de Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecția fondului cinegetic.

Au fost constatate 33 de infracțiuni la regimul armelor si munițiilor și 108 la regimul materiilor explozive.

Au fost ridicate, în vederea confiscării, 51 de arme, 2.128 de elemente de muniție, 225 de kilograme carne de vânat, 11,7 tone substanțe periculoase, 15,9 tone și 982 litri de deșeuri periculoase, 28,2 kilograme produse de protecția plantelor și 144 kg articole pirotehnice. De asemenea, a fost instituit sechestrul asigurator pentru suma de 1,3 milioane lei, într-un dosar de urmărire penală privind infracțiunea de orice operațiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept, prevăzută de Legea 126/1995.
 
În anul 2023, au fost emise 32 de dispoziții de suspendare sau anulare a dreptului de port și folosire a armelor.

Criminalitatea economico – financiară: În 2023, au fost constatate 908 infracțiuni de natură economico-financiară și au fost luate 9 măsuri preventive.
 
Au fost constatate 129 de infracțiuni de evaziune fiscală.
 
În domeniul infracțiunilor contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, au fost constatate 82 de infracțiuni de înșelăciune, în domeniul proprietății intelectuale au fost înregistrate 32 de dosare, iar în domeniul contrabandei cu țigarete au fost înregistrate 6 dosare penale.
 
În cursul anului 2023, s-au organizat 9 acțiuni de amploare pentru combaterea evaziunii fiscale, a înșelăciunilor a faptelor de fals și pentru protejarea proprietății intelectuale.

Pentru documentarea activității infracționale a persoanelor vizate de anchete, au fost efectuate 88 de percheziții, iar în urma anchetelor desfășurate au fost reținute 5 persoane.

Criminalistic: În cursul anului 2023, polițiștii criminaliști au participat la peste 1.900 de cercetări la fața locului. Au fost ridicate și au rămas în evidență 4.213 urme criminalistice. Prin mijloace criminalistice s-au identificat sau le-a fost probată vinovăția unui număr de 134 de persoane, în 112 cauze penale.
 
Biroul pentru Protecția Animalelor: Este structura de specialitate responsabilă de crearea și păstrarea unui climat de siguranță în ceea ce privește deținerea și îngrijirea animalelor, atât în ceea ce privește integritatea acestora, dar și integritatea persoanelor cu care intră în contact aceste animale.

La nivelul biroului, anul trecut, au fost înregistrate 128 de petiții și 37 de dosare penale. Față de 3 persoane a fost luată măsura preventivă a reținerii.

Au fost efectuate 7 acțiuni și 375 de controale punctuale, în urma cărora au fost constatate 10 infracțiuni și 156 de abateri de natură contravențională, în valoare de 109.660 de lei.

Au fost emise 6 ordine de plasare a animalelor în adăpost, consecința fiind extragerea acestora din starea de pericol în care se aflau, concomitent cu aplicarea măsurilor legale față de persoanele care au creat starea de pericol.

Siguranța traficului rutier: Principalul obiectiv al polițiștilor rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a fost siguranța traficului rutier pe drumurile publice, asigurându-se continuitatea dispozitivului rutier, precum și reorientarea unor elemente de dispozitiv pentru realizarea unei prezențe active pe principalele drumuri naționale, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulației și prevenirii evenimentelor rutiere.

În anul 2023, s-a reușit reducerea numărului accidentelor grave de circulație cu 7 și a consecințelor acestora, respectiv a persoanelor rănite grav cu 16.

Din păcate, a crescut numărul persoanelor decedate cu 9 și a celor rănite ușor cu una.

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat 766 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (187) fiind infracțiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere sub influența substanțelor psihoactive (95), conducere fără permis și conducerea unui autovehicul neînmatriculat.
 
De asemenea, au fost aplicate un număr de 31.850 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe (15.229) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 226 celor care au depășit viteza cu peste 50 km/h.
 
Polițiștii au reținut, în vederea suspendării, 1.568 de permise de conducere şi au retras 1.172 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecțiuni tehnice, lipsa inspecției tehnice periodice sau lipsa RCA.
 
Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulație, în 2023, au fost viteza neadaptată la condițiile de drum (11 accidente), neacordarea de prioritate vehiculelor (7 accidente), nerespectare distanta între vehicule (6 accidente) și alte abateri săvârșite de conducătorii auto (6 accidente).

Pregătirea profesională: În anul 2023, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost pregătiți în domeniul conducerii defensive, pregătirii fizice și autoapărare, tragerii cu armamentul din dotare, precum și în domeniul tacticii și intervenției polițienești.

În 2023, 101 polițiști au participat la diferite programe formative organizate și desfășurate la unitățile de învățământ aparținând Ministerului Afacerilor Interne, cu prezență fizică.

De asemenea, pe parcursul anului 2023, polițiștii au fost instruiți atât cu privire la acordarea primului ajutor, cât și cu privire la recunoașterea substanțelor interzise și a persoanelor care se află sub influența acestora.

Cazier judiciar și relația cu publicul: Activitatea de eliberare a cazierului judiciar a fost realizată atât la sediul inspectoratului cât și la nivelul polițiilor municipale și orășenești, fiind acoperită întreaga zonă teritorială a județului Alba.

În anul 2023, au fost eliberate 32.936 de certificate de cazier judiciar și 4.127 de certificate de integritate comportamentală, la solicitarea persoanelor fizice și juridice.

Au fost înregistrate 2.856 de petiții, soluționarea cu celeritate a acestora constituind o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Alba și au fost primite în audiență 537 de persoane.

Cooperarea interinstituțională: Interinstituțional, în anul care a trecut, am cooperat foarte bine cu toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu unitățile de parchet, cu Direcția Regională de Informații Transilvania Sud cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și celelalte instituții de aplicare a legii.

Împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba am conlucrat pentru asigurarea unei prezențe active în teren a patrulelor mixte și crearea unui spațiu de ordine și siguranță civică, pe teritoriul județului.

În domeniul cooperării cu autoritățile publice locale și societatea civilă menționăm foarte buna cooperare pe care am avut-o cu Instituția Prefectului Județului Alba, Consiliul Județean Alba, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Inspectoratul Școlar Județean precum și cu celelalte instituții și autorități locale.

Proiecte cu fonduri europene: În anul 2023, au fost aprobate două cereri de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea sediilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba și al Poliției Orașului Cugir.

Valoarea contractului de achiziție publică pentru sediului Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care include Poliția Municipiului Alba Iulia și pavilionul ordine publică, este de 32.898.442 de lei.

Durata de execuție a lucrărilor, conform proiectului, este de 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de proiectare.

Pentru sediul Poliției Orașului Cugir, valoarea contractului de achiziție publică este de 3.760.074 de lei, cu T.V.A.

Durata de execuție a lucrărilor, conform proiectului, este de 14 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de proiectare.

Finanțarea a fost obținută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2-Schema de Granturi pentru eficientă energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivele anului 2024: Pentru anul 2024, Inspectoratul de Poliție Județean Alba va continua acțiunile ce vizează creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, reducerea infracționalității stradale, reducerea riscului rutier și asigurarea climatului de legalitate pentru mediul de afaceri.

Totodată, urmărim asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale, în special prin accesarea de fonduri nerambursabile și nu în ultimul rând, dorim să îmbunătățim percepția publică a instituției noastre și să dezvoltăm parteneriate instituționale și comunitare solide, în folosul cetățenilor.

Instituția noastră este pregătită, atât din punct de vedere profesional cât și logistic, pentru a-și îndeplini cu succes misiunile și pentru a pune în aplicare prevederile legale, astfel încât siguranța cetățenilor din județul Alba să nu fie afectată.

IPJ Alba, comunicat

Citește și:

The post Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Alba în anul 2023 appeared first on albapesurse.

Stirile Hit FM