ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ȘI AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ÎN PERIOADA 12.08. – 23.08.2019

Written by on 27 August 2019

Prin
Programul cadru de
acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019
,
aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că
unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului
îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea
descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt,
reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea
zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate,
sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate
fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul
judeţului Alba, în perioada 12.08.-23.08.2019, în activitatea de
control, sunt redate mai jos.

În
domeniul relaţiilor de muncă
:

Total
unităţi controlate: 50

Numar
de salariați ai angajatorilor controlati : 400

Din
care – femei : 140

Număr
deficienţe constatate: 70

Valoarea
amenzilor aplicate : 5.800 lei

Nr.
sancţiuni aplicate angajatorilor : 5

 • 4
  amenzi în cuantum de 5.800 lei;
 • 1
  avertisment;

Principalele
deficienţe stabilite în controale:

 • neplata
  orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna,
  anuale;
 • neplata
  drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual
  de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal și
  a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei
  timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu
  au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a
  activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul
  angajatorului;

În
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
:

Nr.
total unităţi controlate: 40

Număr
deficienţe constatate: 66

Număr
de măsuri dispuse : 66

Angajatori
sancționați: 14

Nr.
sancţiuni aplicate: 23

Din
care : – 23 avertismente;

Nr.
evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele
deficienţe stabilite în controale :

Cu
stimă,

 • Lipsa
  fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la
  angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa
  evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
  pentru activitățile
  desfășurate.
 • Lipsa
  autorizării inițiale și a verificărilor periodice a
  echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

 • Lipsa
  instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea
  necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform
  noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si
  completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
  securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa
  instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile
  desfășurate.
 • Desfășurarea
  activității fără efectuarea examenului medical la angajare
  și/sau periodic a lucrătorilor.

INSPECTOR
ŞEF

ing.
Ursales Izabella

Post-ul ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ȘI AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ÎN PERIOADA 12.08. – 23.08.2019 apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist