spot_img
spot_img
spot_img

A început campania de acordare de vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive pentru persoanele cu dizabilități
A

Prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1263/2019, a fost  aprobată Metodologia de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit Ordinului nr. 721/481/310/2019 prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru: participare; protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi; prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare.

Voucherele vor fi acordate în cadrul Proiectului: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și în colaborare cu direcțiile generale de asistență și protecția copilului din țară.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creșterii șanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piața liberă a muncii.

Beneficiarii de vouchere pentru tehnologie asistivă sunt persoanele adulte cu dizabilități, adică persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor care cumulează, conform reglementărilor, următoarele condiții:

 • sunt
  șomeri;

 • au
  vârsta minimă de 18 ani și se află în căutarea unui loc de
  muncă;
 • nu
  au un loc de muncă și nu realizează venituri lunare mai mari de
  500 RON, conform Codului Fiscal;
 • starea
  de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice le fac apte
  pentru prestarea unei munci – o adeverință medicală eliberată
  de către medicul de familie din care să rezulte că sunt apte sau
  parțial apte pentru a fi încadrate în câmpul muncii;
 • sunt
  disponibili să înceapă lucrul în perioada imediat următoare,
  dacă se identifică un potențial loc de muncă;
 • se
  înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a
  cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz,
  reşedinţa, în vederea obținerii unui loc de muncă.

Conform
reglementărilor legale, nu pot beneficia de vouchere:

 • persoanele
  cu dizabilităţi angajate;
 • persoanele
  cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de invaliditate;
 • persoanele
  cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de limită de vârstă;
 • persoanele
  cu dizabilităţi care beneficiază de pensie de urmaş cu o valoare
  mai mare de 500 de lei;
 • persoanele
  cu dizabilităţi care realizează un venit lunar cu o valoare mai
  mare de 500 de lei; – Nu se consideră venit: prestația socială
  acordată persoanei cu dizabilități (indemnizaţia și bugetul
  personal complementar precum și indemnizaţia de însoţitor,
  conform Codului Fiscal).
 • elevii
  și studenţii cu dizabilităţi;- Elevii și studenții cu
  dizabilităţi pot fi încadraţi ca şomeri după absolvirea
  programului de învățământ;
 • persoanele
  cu dizabilități care nu se încadrează în categoria de vârstă
  cuprinsă între 18-65 ani.

Pentru a beneficia de vouchere, persoanele adulte cu dizabilități din județul Alba care îndeplinesc condițiile precizate, vor depune:

 • la
  sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
  Copilului Alba din Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, camera 5 și
  6

 • pe
  adresa de e-mail – dgaspc@protectiasocialaalba.ro următoarele
  documente:
 • Cererea
  – tip pentru acordarea voucherului;

 • Copie
  BI/CI;
 • copie
  certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;
 • recomandarea
  medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive
  asistive și tehnologii de acces;

 • copie
  a Acordului privind participarea la măsurile pentru stimularea
  ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoțit
  de Planul individual;
 • Angajamentul,
  referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziţionat
  în baza voucherului, întocmit în 3 exemplare;
 • după
  caz, copie ofertă de muncă acceptată sau informare în vederea
  angajării sau contract individual de muncă încheiat după
  participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru
  stimularea ocupării forței de muncă acordate de către
  AJOFM/AMOFM (se va specifica tipul documentului, acesta constituie
  prioritate la acordarea voucherului).

DGASPC Alba transmite lunar către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi cererile centralizate privind eliberarea voucherelor. ANPD emite și transmite DGASPC Alba voucherele nominale tipărite cu valoarea maximă de 23.000 lei, iar persoanele cu dizabilități – titulari ai voucherului, vor fi anunțate să se prezinte la sediul DGASPC Alba pentru ridicarea acestuia

 • Voucherul
  este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate
  în care poate fi utilizat de 6 luni. În cazul neutilizării
  voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea
  eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate.
  Voucherul nou se eliberează doar după predarea celui vechi.
  Termenul de valabilitate a unui voucher nu depăşeşte luna
  decembrie 2023.
 • În
  cazul pierderii, distrugerii, furtului sau deteriorării
  voucherului, persoana cu dizabilităţi îl declară nul într-un
  cotidian şi solicită eliberarea unui alt voucher;
 • Voucherul
  este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi
  dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul
  specialist, care se regăsesc în Lista tehnologiilor şi
  dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru
  angajare. Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare
  decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana
  îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.
 • Voucherul
  este utilizat exclusiv de către persoana îndreptăţită sau
  reprezentantul legal al acesteia, în baza actului de identitate, o
  singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.
 • Voucherul
  este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/producători
  de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces
  prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii
  Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.

Documentele necesare pentru solicitarea acordării voucherului și Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare sunt afișate pe site-ul DGASPC Alba, secțiunea: Informații de interes public – Acte necesare – Acordare vouchere tehnologii asistive.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0258 – 818 266, int. 111 sau 122, de luni până vineri, între orele 8,00 – 16,00.

Post-ul A început campania de acordare de vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în Stiri din alba Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Stirile Hit FM