27 august, Ședința a Consiliului Județean Alba

Written by on 22 August 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 27 august 2019

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 25 iulie 2019 Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba 2. Proiect de hotărâre nr. 158/31 iulie 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) – Dumbrava – Câlnic Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr.

2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

3. Proiect de hotărâre nr. 160/6 august 2019 privind aprobarea declasării și radierii din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba a drumului județean DJ 107R: Stremț (DJ 750C) – Cetea – Benic (DJ 107K) Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba : Marius Nicolae HAŢEGAN – vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

4. Proiect de hotărâre nr. 161/6 august 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 107M: limită Judeţul Cluj – Rimetea – Colţeşti – Vălişoara – Poiana Aiudului – Aiudul de Sus (DJ 107I) Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba : Marius Nicolae HAŢEGAN – vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

5. Proiect de hotărâre nr. 162/6 august 2019 privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT – Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 750A: Gura Sohodol (DN 75) – Sohodol Inițiator, p. Președintele Consiliului Județean Alba : Marius Nicolae HAŢEGAN – vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

6. Proiect de hotărâre nr. 164/12 august 2019 privind modificarea componenței nominale a Comisiei de validare a consilierilor județeni Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică, Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

7. Proiect de hotărâre nr. 165/14 august 2019 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate, pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K – proprietate publică a Judeţului Alba, cu imobilul înscris în CF nr. 74578 Galda sub nr. cad. 494/2, nr. topo. 1876/1/1 situat în comuna Galda de Jos, sat Poiana Galdei, judeţul Alba Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

8. Proiect de hotărâre nr. 166/14 august 2019 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

9. Proiect de hotărâre nr. 167/14 august 2019 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

10. Proiect de hotărâre nr. 168/19 august 2019 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului UAT – Judeţul Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

11. Proiect de hotărâre nr. 169/20 august 2019 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică și Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri sport

12. Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Post-ul 27 august, Ședința a Consiliului Județean Alba apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist