Două corpuri de clădire ale Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vor fi modernizate cu fonduri europene

Written by on 7 May 2019

Luni, 6 mai, la sediul din Alba Iulia al ADR Centru, prof. univ dr. Adela Socol – reprezentant legal și ordonator de credite al Universității  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – și Simion Crețu, director general al ADR Centru, au semnat contractul de finanțare care asigură resursele necesare pentru a moderniza și îmbunătăți condițiile de studiu a mai mult de 2700 de studenți de la universitatea albaiuliană. La eveniment a participat și domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba și reprezentant a CDR Centru, care a subliniat importanța investițiilor derulate în sistemul public de învățământ din județ. Prin proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D și a corpului H ale Universității 1 Decembrie 1918” se va investi o sumă totală de peste 24 milioane lei, din care 23,9 milioane lei sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 10.1A, Obiectivul specific 10.3 pentru creșterea calității în învățământul universitar.

Proiectul de reabilitare, modernizare și echipare a clădirilor ”D” și ”H” din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va asigura condițiile necesare pentru o pregătire profesională de calitate și  relevantă pentru nevoile pieței muncii în domeniul economic. Proiectul prevede extinderea cu mai mult de 400 mp a corpului de clădire ”D”, precum și modernizarea spațiilor educaționale și eficientizarea energetică a clădirii. De asemenea, în cadrul investiției se vor achiziționa echipamente și tehnică pentru funcțiunile educaționale ale corpului ”H”: Centru de învățământ și cercetare multidisciplinară. Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea și creșterea calității infrastructurii de educație din cadrul universității albaiuliene, astfel încât aceasta să devină mai competitivă la nivel regional și național, dar și pentru a răspunde cerințelor educaționale destinate pentru două importante domenii de specializare inteligentă, conform Strategiei de Competitivitate 2014-2020 a Universității. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 24.391.855,22 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate pentru realizarea investițiilor este de 23.904.018,12 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, circa 5.138.438,98 euro. Echipa de management a universității estimează că data finalizării investițiilor va fi imediat după începerea anului universitar 2021-2022, respectiv 30 noiembrie 2021. Acest fapt înseamnă că peste doi ani și jumătate studenții de la toate facultățile, respectiv Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale precum și din Facultatea de Teologie Ortodoxă vor avea condiții mult mai bune de educație.
Cu această ocazie, doamna prof. univ. dr. Adela Socol a precizat că prin activitățile propuse se vor atinge următoarele obiective specifice ale proiectului:

1.    Extinderea suprafeței destinate exclusiv spațiilor de învățământ cu 417,76 mp, destinate necesităților educaționale de ordin practic ale unui număr de minim 191 de studenți și masteranzi, pe an;

2.    Dotarea integrală a spațiului educațional „Centru de învățământ și cercetare multidisciplinară”  având o suprafață totală de 3.090 mp, cu echipamente adaptate cerințelor de formare în acord cu piața muncii;

3.    Susținerea activităților educaționale destinate promovării a cel puțin două domenii de specializare inteligentă conform Strategiei de Competitivitate 2014- 2020;

4.    Dezvoltarea acordurilor de colaborare ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu alte entități – instituții, agenți economici, agenții locale și naționale și altele pentru susținerea organizării de manifestări științifice, activități comune de educație, consiliere și orientare în carieră, transfer tehnologic, precum și alte forme de colaborare”.

Din punct de vedere fizic și funcțional, proiectul de față presupune dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ținând cont de tendințele de dezvoltare economică în raport cu cerințele pieței. Concret, modernizarea corpului ”D” prevede amenajarea laboratorului ”Turism”, prin lucrări de structură și recompartimentare, completate cu extinderea clădirii cu peste 417 mp, fiind realizate inclusiv achiziții pentru dotări, cu echipamente și active necorporale destinate acestui laborator. În privința echipării corpului ”H” este vorba de achiziții de dotări și echipamente pentru funcțiunile Centrului de Învățământ și Cercetare Multidisciplinară. Echiparea infrastructurii constă în achiziționarea de obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfășurării etapelor procesului educațional pentru 19 săli de curs, seminar sau laborator. În principal vor fi cumpărate echipamente IT și de tehnologia educației, inclusiv o platformă rabatabilă curbilinie, sistem integrat Smart Board și Smart TV, o podea transparentă și multe altele.

Post-ul Două corpuri de clădire ale Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vor fi modernizate cu fonduri europene apare prima dată în Ziarul Apulum.

Source: Stiri Alba

Tagged as

Current track

Title

Artist