Concurs 2

Regulament concurs „ Hit FM ALBA iți plătește factura la utilitați!” REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Hit FM ALBA iți plătește factura la utilitați!”

Art. 1. Organizatorul Concursului 1.1. S.C. XON MEDIA S.R.L., cu sediul in Sebes, str. 24 Ianuarie nr. 5, jud. Alba, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J01/633/2015, C.U.I 34915253, Romania, denumit în continuare “Organizator”. 1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare “Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe Rdio Hit FM ALBA ,pagina https://www.facebook.com/hitfm.ro/ sau pe www.hitfm.ro în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului Concursul va avea loc începând cu data de 01 Martie  2019, pe Radio. Hit FM Alba 88,6FM si Radio Hit FM 94,3 din Muntii Apuseni! și se va desfășura până la 30 Martie 2019

. Art. 3. Participanții și condițiile de participare

 3.1. Concursul se adresează ascultatorilor HIT FM ALBA, persoane fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu domiciliul/resedința în judetul Alba , ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora.

Obiectivul Concursului este fidelizarea ascultatorilor postului de radio HIT FM ALBA/ .

3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: 1. a) Participanții trebuie să asculte Radio. Hit FM Alba 88,6FM si Radio Hit FM 94,3 din Muntii Apuseni /

2. b) Participanții trebuie să asculte numarul zilei prezentat in programele HIT FM ALBA iar daca numarul zilei se rageseste in suma facturii curente de la utilitati, atunci vor trimite un mesaj sms la nr 0766.886.886  unde vor scrie furnizorul de utilitati si suma facturii curente. Persoana castigatoare va fi trasa la sorti in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 18.00 si 20.00 . Persoanei castigatoare i se va deconta maxim 100 ron din factura castigatoare. In cazul in care factura va fi mai mica de 100 ron factura va fi decontata integral, iar diferenta pana la 100 ron va ramane organizatorului.

c) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului 4. d) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului. 3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii. 3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului

4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Regulament

. 4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1. 4.3. Căștigătorul va fi extras prin tragere la sorți

. Tragerea va fi live pe facebook si pe frecventele Hit Fm Alba.

4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul SC XON MEDIA SRL prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3.

. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului SC XON MEDIA SRL .

. 5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți. Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Promoției

 6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de programare, în termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător,

6.4. Câștigătorul poate revendica premiul în termen de 2  zile calendaristice de la anunțarea rezultatului extragerii. În cazul în care acest termen este depășit, se va repeta tragerea la sorți. 6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca numele câștigătorului să fie difuzat pe radio si  publicat pe pagina Facebook https://www.facebook.com/hitfm.ro/ . 6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.

6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului. 6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Art. 7. Regulamentul Concursului 7.1. Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe pagina www.hitfm.ro 7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare. Art. 8. Litigii În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate doar pe cale amiabilă.

 Platforma Media Alba,
arie de acoperire tot județul Alba .