Noua metodologie pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept privat din Brașov, în dezbatere publică

Proiectul propune o serie de modificări și îmbunătățiri. Sugestiile sau amendamentele pot fi trimise până în 6 septembrie inclusiv

Noua Metodologie de acordare a unor sume din bugetul Municipiului Brașov pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza UAT Municipiului Brașov în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță” este în dezbatere publică.

Municipiul Brașov are ca obiectiv asigurarea cadrului dezvoltării continue a sportului și promovarea practicării activităților de educație fizică și sport de către sportivii de performanță, atât seniori cât și juniori. Potrivit Referatului de aprobare a proiectului, noua formă a Metodologiei propune câteva completări și îmbunătățiri.

Una dintre ele se referă la informarea publică și transparența decizională, cluburile sportive de drept privat finanțate din fonduri publice în proporție de cel puțin 50% din bugetul total anual având obligația de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, informațiile financiare, structura organizatorică, organigrama, numărul sportivilor legitimați pe secții sportive și categorii de vârstă, numărul antrenorilor și instructorilor sportivi pe ramură de sport, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, execuția bugetară anuală etc.

Documentația de solicitare a finanțării activităților sportive este și ea mai detaliată, aplicantul trebuind să adauge documentelor și dovada că nu are datorii la bugetul de stat sau cel local pentru luna precedentă datei de depunere a proiectului.

Componența și funcționarea comisiei de soluționare a eventualelor contestații a fost clarificată, s-au modificat punctajele pe baza cărora se evaluează proiectele și a fost modificată procedura privind derularea contractului de finanțare, care acum precizează că beneficiarul are obligația ca minimum 30% din cuantumul aprobat al sumelor alocate de la bugetul local pentru finanțarea activității sportive să fie direcționat către susținerea programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, pe e-mail infopublice@brasovcity.ro, către Primăria Brașov, Biroul Informații Publice și Mass-Media sau prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetățeni (program Luni-Joi, 8.00- 14.00,Vineri de la 8.00-13.00), e-mail contact@brasovcity.ro.

Documentația privind proiectul de hotărâre poate fi studiată pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov (www.brasovcity.ro), secțiunea Consiliul Local/ Proiecte de hotărâre – dezbatere publică, sau la sediul instituției, B-dul. Eroilor nr.8, program cu publicul: (Luni-Joi, 8.00-14.00,Vineri de la 8.00-13.00) Propunerile pot fi transmise până în 6 septembrie 2023, inclusiv.

The post Noua metodologie pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept privat din Brașov, în dezbatere publică first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Stirile Hit FM