AcasăComunicate de presa BrașovDISPOZIŢIA NR. 494 din data de 24.08.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov...

DISPOZIŢIA NR. 494 din data de 24.08.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară care se va desfășura la data de 31.08.2022, ora 12:00, sala 120

Date:

Președintele Consiliului Județean Brașov;

În temeiul art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și (2) lit. “a” și al art. 196 alin. (1) lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,

DISPUNE:

Art. unic – Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura la data de 31.08.2022, ora 1200, sala 120, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10 august 2022.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, a bugetului creditelor interne și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și a listelor de investiții aferente.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Casa Baiulescu – (învelitoare, cornișă, balcoane, acces persoane cu dizabilități, zugrăveli exterioare, zugrăveli și reabilitări interioare, gard – fostă fortificație a Bastionului Curelarilor).
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de plată a cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în județul Brașov în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de acțiuni culturale al Centrului Cultural Reduta pentru anul 2022.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații situate în municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, de către Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov în calitate de titular al dreptului de administrare.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu, în care U.A.T. Județul Brașov are calitatea de membru.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 14/2022 privind repartizarea sumelor propuse pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care U.A.T. Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2022.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2373/2018 pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. Stejerișului – Calea Poienii f.n.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei și a structurii organizatorice ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pentru anul școlar 2022-2023.

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi, nr. 2, județul Brașov.

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 43.

17. Proiect de hotărâre privind completarea cu o poziție a Anexei – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile către Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV-GHIMBAV R.A.”

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului în care funcționează Centrul de Îngrijiri și Asistență „Sf. Anton” situat în localitatea Timișul de Sus, Șoseaua Națională nr. 38 către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării și radierii din cartea funciară a dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov asupra imobilului situat în comuna Jibert, sat Dacia, str. Principală nr. 224.

21. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în comuna Jibert, sat Dacia, str. Principală nr. 224, către Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului situat în Brașov str. G. Barițiu nr. 36 din domeniul privat în domeniul public al județului Brașov.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al Județului Brașov, a imobilului situat în Brașov str. Școlii, nr. 4.

24. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Comuna Vulcan în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a imobilului cu destinația de Spital Psihiatrie Cronici Vulcan.

25. Proiect de hotărâre de încetare a aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 324 din 30.09.2021 pentru delegarea atribuțiilor privind contractarea de servicii sociale către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Braşov nr. 415/26.11.2021.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea”  Brașov pentru perioada 2019-2022.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării actului constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.  

30. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Horia Nistor, ca urmare a demisiei.

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidați admiși pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidați admiși pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”.

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere, de director financiar contabil al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 234/30.06.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor. 

35. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 235/30.06.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere specifice comitetului director, de director medical al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

36. Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui Petronel Zaharia pe post de coordonator al Comitetului de organizare UNESCO, constituit pentru Monumentul UNESCO – „Sate cu biserici fortificate din Transilvania”.

37. Diverse.

PREŞEDINTE

Adrian-Ioan Veştea                                                      

Contrasemnează

Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu

Stiri Alba

Ziua Europeană a Limbilor sărbătorită la Teiuș

Ziua de 26 septembrie a fost declarată Ziua Europeană...

Stiri Brașov

A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav

La începutul acestei săptămâni, în București, au avut loc discuții referitoare la actualul program al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, a fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. Conducerea administrației publice județene, reprezentată de președintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a discutat cu directorul general al Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), […]

The post A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Stiri Harghita

Industria modei și tendințele actuale ale acesteia

Industria modei, dincolo de imaginea sa spectaculoasă, ascunde unele...

Evenimete

A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav

La începutul acestei săptămâni, în București, au avut loc discuții referitoare la actualul program al Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, a fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. Conducerea administrației publice județene, reprezentată de președintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică-Constantin, a discutat cu directorul general al Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), […]

The post A fost abordată posibilitatea extinderii etapizate a programului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav first appeared on Ziarul Metropolitan Brasov.

Stirile HITFM