Comunicat începere proiect:,,Eficientizare energetică clădire școală gimnazială în comuna Daia Română, județul Alba”

Comuna Daia Română anunță începerea proiectului cu titlul ,,Eficientizare energetică clădire școală gimnazială în comuna Daia Română, județul Alba, implementat de comuna Daia Română in baza contractului de finanțare nr. 3468/11.01.2023, aferent proiectului C10-I3-788, finanțat în cadrul Componentei 10Fondul Local a PNRRI.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 11.01.2023 și 11.01.2024.

Obiectivul proiectului vizează reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv eficientizarea energetică a clădirii școlii gimnaziale din comuna Daia Română, prin montarea unor sisteme de producere a energiei fotovoltaice pentru a reduce cu minim 30% din consumul de energie primară.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 398877,27 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 75786,68 lei.

Persoană de contact:

Puțan Ioan

www.primariadaiaromana.ro

daiaprimaria@yahoo.com

0258/763101

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României ”

Stirile Hit FM